นครราชสีมา ชาวบ้านสนใจปลูกกัญชา

Share this content.

นครราชสีมาชาวบ้านสนใจปลูกกัญชา – นายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.นครราชสีมา กล่าวภายหลังร่วมกับ นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร รศ.ดร.อนันต์ ทองระอา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารี (มทส.) ศึกษาดูงานโครงการ การผลิตกัญชาเชิงคุณภาพเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ มทส. ที่สวนเกษตรเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษาบรมราชกุมารี มทส. จ.นครราชสีมา ว่า ประชาชนตื่นตัวและสอบถามเข้ามาจำนวนมาก ถึงการ ยื่นใบอนุญาตผ่านจังหวัดไปยังตามกระบวนการ อย.

วันนี้ได้เห็นระบบการบริหารจัดการปลูกแปลงกัญชาของ มทส. อย่างครบวงจร รวมถึงการนำไปใช้ประโยชน์ ถือเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านกัญชาที่สำคัญของ จ.นครราชสีมา และประเทศไทย เกษตรกรสามารถนำไปใช้ดำเนินการ ได้อย่างแท้จริง

อยากฝากถึงวิสาหกิจชุมชน ที่สนใจปลูกกัญชาและกัญชง ต้องมีองค์ความรู้ ทั้งการศึกษาข้อกฎหมายซึ่งมีระเบียบวางไว้อย่างรัดกุม รอบคอบเป็นขั้นตอน มีข้อปฏิบัติเป็นจำนวนมากต้องศึกษาเรียนรู้ เพราะต้องมีการตรวจสอบอย่างละเอียดทุกขั้นตอน และการมีองค์ความรู้ถึงวิธีการปลูกที่ถูกต้องตามมาตรฐาน เพื่อให้ได้กัญชาที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยสูงในการเป็นวัตถุดิบด้านอาหารและยา แต่เชื่อว่าไม่เกินความสามารถของพี่น้องเกษตรกรไทย

ที่มา :

https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-inside-pages/news_5913514


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved