นายกฯลงนามแต่งตั้ง 3 คีย์แมนภาคประชาชนกำกับดูแล”นโยบายกัญชาและกัญชง”

Share this content.

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงนามคำสั่งสำนักนายกฯแต่งตั้ง 3 ตัวแทนภาคประชาชนร่วมกรรมการกำกับดูแล”นโยบายกัญชาและกัญชง”

เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.65  ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่า  พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ได้ลงนามในคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 143 /2565    เรื่อง แต่งตั้งผู้แทนภาคประชาชนในคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพืชกัญชาและกัญชง  

ตามคำสั่งสำนักนายกฯระบุว่า  ตามที่ได้มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 120 /2565 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพืชกัญชาและกัญชง ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2565 และข้อ 1.29 แห่งคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 120 /2565  กำหนดให้มีผู้แทนภาคประชาชนตามที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งจำนวน 3 คน เป็นกรรมการนั้น  

เพื่อให้การดำเนินการของคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพืชกัญชาและกัญชงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย นายกรัฐมนตรีจึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็นผู้แทนภาคประชาชนในคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพืชกัญชาและกัญชง

1. นายประพัฒน์  ปัญญาชาติรักษ์  

2. นายปานเทพ   พัวพงษ์พันธ์

3.นางสาวสุภาภรณ์   ปิติพร  

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ทั้งนี้เป็นที่สังเกตว่า  การแต่งตั้งตัวแทนภาคประชาชนทั้ง 3 รายนั้น ล้วนเป็นบุคคลที่ขับเคลื่อนการนำกัญชามาใช้เป็นประโยชน์เพื่อการแพทย์ก่อนที่พรรคภูมิใจไทยจะบรรจุไว้เป็นนโยบายหาเสียงก่อนเลือกตั้งเมื่อปี 2562 ที่ผ่านมา 

ประพัฒน์  ปัญญาชาติรักษ์  อดีตรมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ อดีตรมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โดยนายประพัฒน์  ปัญญาชาติรักษ์  เคยดำรงตำแหน่งรมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สมัยรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร  แต่ปัจจุบันกลับมาร่วมทำงานกับรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์  โดยเป็นกรรมการในคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านธุรกิจภาคเอกชนใน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรรมการในคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการเตรียมการยุทธศาสตร์ชาติ และกรรมการในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ  ในฐานะประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

อย่างไรก็ตาม นายประพัฒน์ ให้ความสนใจพืชสมุนไพรมาก่อนแล้ว โดยเฉพาะพืชกัญชา และเป็นหัวขบวนภาคประชาชนในการขับเคลื่อนพืชสมุนไพรกัญชา ให้สังคมเห็นคุณค่าประโยชน์ 

ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ 

ขณะที่ นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์  เคยเป็นนักเคลื่อนไหวภาคประชาชนร่วมกับสนธิ ลิ้มทองกุล ในนามพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย  แต่หลังจากเหตุการณ์ขับไล่ ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ ก็ได้ผันตัวมาเป็นนักวิชาการ  โดยดำรงตำแหน่งคณบดีสถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย มหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งพืชกัญชา เป็นหนึ่งในพืชสมุนไพรที่อาจารย์ปานเทพได้ศึกษาวิจัย   

น.ส.สุภาภรณ์ ปิติพรน.ส.สุภาภรณ์ ปิติพร

ขณะที่ น.ส.สุภาภรณ์ ปิติพร เป็นอดีตเภสัชกรหญิงผู้มีชื่อเสียง  เป็นผู้บุกเบิกและพัฒนาวงการสมุนไพรไทย โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร 

เรียกได้ว่า บุคคลทั้งสามรายคว่ำหวอดอยู่ในวงการพืชสมุนไพร ทำการศึกษาวิจัยเรียนรู้ถึงคุณประโยชน์พืชสมุนไพรนานาชนิดมาเป็นเวลายาวนาน 

ที่มา:

https://www.nationtv.tv/news/378877452


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved