นำเข้าเมล็ดพันธุ์ “กัญชา – กัญชง – กระท่อม” ขึ้นทะเบียนผ่านเว็บกรมวิชาการเกษตร

Share this content.

ก.เกษตร ออกประกาศรองรับนำเข้าเมล็ดพันธุ์ “กัญชา-กัญชง-กระท่อม” ประชาชนสนใจสามารถขึ้นทะเบียนผ่านเว็บ กรมวิชาการเกษตร หรือ โทร. 1174

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ออกประกาศ กษ. เพื่อรองรับการนำเข้าเมล็ดพันธุ์ กัญชา กัญชง และกระท่อม สนับสนุนการเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ ให้ประชาชนสามารถนำเข้าเมล็ดพันธุ์ของพืชทั้ง 3 ชนิดได้จากทุกประเทศ โดยประเทศต้นทางต้องแนบ “ใบรับรองปลอดศัตรูพืช” (PC) และ “ใบรับรองว่าไม่ใช่พืชที่มีการตัดต่อพันธุกรรม” (GMO) กำกับมาด้วย โดยจะไม่มีการเก็บเมล็ดตัวอย่างมาสุ่มตรวจอย่างพืชชนิดอื่นเนื่องจากมีราคาสูง แต่จะใช้การติดตามตรวจสอบที่แปลงปลูกหรือแหล่งเพาะพันธุ์จำหน่ายแทน

นำเข้าเมล็ดพันธุ์ “กัญชา - กัญชง - กระท่อม” ขึ้นทะเบียนผ่านเว็บกรมวิชาการเกษตร

ผู้นำเข้าหรือผู้รวบรวมและจำหน่าย ให้ขึ้นทะเบียนที่เว็บไซต์ของกรมวิชาการเกษตร ซึ่งอนุญาตได้ภายใน 1 วัน ส่วนนักวิจัย นักพัฒนา นักปรับปรุงพันธุ์ ขึ้นทะเบียนเพื่อขอการรับรองพันธุ์จากกรมวิชาการเกษตรได้ สำหรับประชาชนที่ต้องการซื้อเมล็ดไปปลูกขอให้ซื้อจากร้านค้าที่มีใบอนุญาตจากกรมวิชาการเกษตร ซึ่งร้านจะต้องแสดงใบอนุญาตให้ผู้ซื้อเห็นได้ด้วย สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ One Stop Service กรมวิชาการเกษตร โทร. 1174

ที่มา:

https://www.pptvhd36.com/news/สังคม/174079


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved