น้ำมันกัญชา ตำรับหมอเดชา

Share this content.

“น้ำมันกัญชา ตำรับหมอเดชา ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการเสนอสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา พิจารณาเข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติ 

จากผลการศึกษาวิจัยที่ผ่านมาในผู้ป่วยที่ใช้น้ำมันกัญชา ตำรับหมอเดชา ราว 18,000 ราย พบว่า ช่วยให้นอนหลับดี เจริญอาหาร และลดอาการปวดจากโรค ได้ผลเป็นที่น่าพอใจในการเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย”

นายแพทย์ปราโมทย์ เสถียรรัตน์

รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ที่มา : https://www.facebook.com/dtam.moph/photos/a.419482954736180/5032246726793090/?type=3


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved