“บจก.ไทยซีบีจี” ลุยวิจัยกัญชา กัญชง หนุนตั้งศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรฯ 

Share this content.

บจก.ไทยซีบีจี โดย นายวิทยา หลิวจันทร์พัฒนา ประธานบริษัทฯ พร้อมทั้ง ดร.เสฐียรพงษ์ แก้วสด ประธานกรรมการบริหาร ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดย รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล อธิการบดี และ ดร.สุพจน์ บุญแรง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร พลเอกสุทัศน์ จารุมณี ประธานที่ปรึกษามูลนิธิวนเกษตรอินทรีย์ พันตำรวจโทสมเดช ประยูรยวง ผู้ได้รับการรับรอง ไทยเลเจนด์การแพทย์แผนไทย ได้มีการลงนามความร่วมมือ MOU และสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรเพื่อการเรียนรู้และสร้างสรรค์เศรษฐกิจชุมชน (Herbal innovation center for learning and creating community economy, Hi-CLC) เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

พร้อมกันนี้ได้ทำความร่วมมือกับ โรงเรียนแพทย์แผนไทยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย เพื่อนำสารแคนนาบินอยด์ Cannabinoids เช่น CBD, CBG, CBC, CBN, CBV จากกัญชาและกัญชง ที่มีฤทธิ์ต้านอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย ต้านการอักเสบ โดยผ่านการวิจัยและทดสอบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์แผนไทย รวมถึงผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพต่าง ๆ เช่น น้ำมันนวด น้ำมันสูดดม ชาสมุนไพร ทั้งนี้พืชกัญชง กัญชา ใช้เป็นสมุนไพรโดยนำไปเป็นส่วนประกอบของยาแผนไทยมาตั้งแต่อดีตกาล

โดยความร่วมมือทั้ง 4 ฝ่ายนี้ มีวัตถุประสงค์ให้ศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรเพื่อการเรียนรู้และสร้างสรรค์เศรษฐกิจชุมชน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, โรงเรียนแพทย์แผนไทย ภายใต้การสนับสนุนและความร่วมมือของ บจก.ไทยซีบีจี มูลนิธิวนเกษตรอินทรีย์ เป็นแหล่งศึกษาวิจัยและเผยเเพร่ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพร พืชกัญชง กัญชา เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและประสบความสำเร็จด้านสุขภาพและสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจชุมชนฐานรากได้อย่างยั่งยืน

ที่มา:

https://www.thunhoon.com/article/251263


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved