บริษัท ดร.ซีบีดี ลุยพัฒนางานวิจัย กัญชา กัญชง กระท่อม ให้เป็นพืชศก.ประเทศ

Share this content.

บริษัท ดร.ซีบีดี จำกัด จับมือกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมพัฒนางานวิจัยเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ กัญชา กัญชง และกระท่อมให้เป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศ

บริษัท ดร.ซีบีดี จำกัด เป็นบริษัทชั้นนำด้านการปลูก สกัด และทำผลิตภัณฑ์แบบครบวงจร ไปจนถึงสารสกัดที่สามารถไปทำเป็นอาหารเสริม หรือยารักษาโรคได้ ที่มีนโยบายในการสร้างสรรค์นวัตกรรมให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ได้จับมือกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมพัฒนางานวิจัยเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ กัญชา กัญชง และกระท่อมให้เป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศ

นอกจากนี้ยังมีการสกัดสารอย่างมีคุณภาพแบบ Medical grade ภายใต้การนำของนายพรชัย ปัทมินทรและนางสาวฑีญา เผ่าสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ได้ร่วมแลกเปลี่ยน พูดคุยลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กับศาสตราจารย์สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตผลงานวิจัยให้มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับ เนื่องด้วยปัจจุบันรัฐบาลไทยได้ยกระดับส่งเสริมพืชกัญชา กัญชง กระท่อม ให้มีภาพลักษณ์เป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศ จึงเป็นโอกาสสำคัญที่การร่วมลงนามในครั้งนี้จะสามารถต่อยอดและสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับคนไทย รวมถึงการเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านการตีพิมพ์ เพื่อให้ทางบริษัทต่อยอดสู่การพัฒนาเป็นนวัตกรรม และการวิจัยพัฒนาคุณภาพสินค้าในการเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน และพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนางานวิจัยจัดขึ้น เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 – 13.45 น. ณ ห้องเกียรติยศชั้น 4 อาคารโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

บริษัท ดร.ซีบีดี ลุยพัฒนางานวิจัย กัญชา กัญชง กระท่อม ให้เป็นพืชศก.ประเทศ

นายพรชัย ปัทมินทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ดร.ซีบีดี จำกัด กล่าวว่า บริษัท ดร.ซีบีดี ให้ความสำคัญในเรื่องการพัฒนา และงานวิจัยในงาน ทางด้านข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ก่อนที่จะมีการออกผลิตภัณฑ์เนื่องจาก เราให้ความสำคัญในเรื่องสินค้าที่จะออกจาก ดร.ซีบีดี มี 3 อย่างคือ

1. safety & toxicity คือสินค้าต้องมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ไม่มีความเป็นพิษต่อร่างกาย

2. Consistancy คือมีความมาตรฐานในการผลิต ทุกล้อต มีมาตรฐานในสินค้าทุกล้อตที่ออก

3. Efficacy คือมีประสิทธิภาพ เคลมอะไรต้องทำได้แบบนั้น เรารู้สึกยินดีที่จะทำงานวิจัยร่วมกับทางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพราะทางมหาวิทยาลัยมีศูนย์นวัตกรรม และบุคลากรที่เพียบพร้อมในความรู้ ความสามารถ การตีพิมพ์งานวิจัยที่เป็นประโยชน์สู่สาธารณชน

ศาสตราจารย์สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เสริมว่า การร่วมมือในครั้งนี้จะสะท้อนว่าทางพวกเราได้ให้ความสำคัญกับเรื่องงานวิจัยเป็นอย่างมาก นี่จึงเปรียบเสมือนก้าวสำคัญ เพราะนักวิจัยจะมีส่วนช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถยกระดับสู่ความเป็นสากลอย่างมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม

เส้นทางธุรกิจกัญชงเพื่อสุขภาพของ ดร.ซีบีดี ยังคงเติบโตต่อเนื่อง นอกจากจะพัฒนาผลิตภัณฑ์สารสกัดจากกัญชง ยังมีบริษัทในเครือคือ บริษัท ดร.กระท่อมไบโออ์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเพื่อมุ่งเน้นส่งเสริมรายได้เกษตรกรไทย โดยในอนาคตมีแผนที่จะเปิดศูนย์รับซื้อใบกระท่อมทั่วทุกภูมิภาคเพื่อผลักดันภาพลักษณ์ให้เป็นพืชเศรษฐกิจของไทย โดยการนำมาพัฒนาต่อยอดในรูปของแบบของอาหารเสริม และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ซึ่งเป้าหมายหลักคือตลาดต่างประเทศ และมีบริษัท นิวทริบิสส์ จำกัด (Nutribiss) เป็นผู้ผลิตอาหารเสริมทางด้านสุขภาพ การันตีคุณภาพโดยได้รับมาตรฐานจาก GMP

นอกจากนี้ทางบริษัทกำลังจะเปิด “Dr.CBD Clinic” คลินิกกัญชาทางการแพทย์ที่ก่อตั้งขึ้นมุ่งเน้นส่งเสริมป้องกันโรคเพื่อให้เกิดระดับสุขภาพสมบูรณ์สูงสุดมากกว่าการรักษาฟื้นฟูแก้อาการแค่ปลายเหตุ โดยใช้ศาสตร์แผนไทยโบราณประสานการรักษาด้วยศาสตร์ชะลอวัยสมัยใหม่จากกัญชาเพื่อตอบโจทย์สุขภาพคนไทยทุกคน

บริษัท ดร.ซีบีดี ลุยพัฒนางานวิจัย กัญชา กัญชง กระท่อม ให้เป็นพืชศก.ประเทศ
บริษัท ดร.ซีบีดี ลุยพัฒนางานวิจัย กัญชา กัญชง กระท่อม ให้เป็นพืชศก.ประเทศ
บริษัท ดร.ซีบีดี ลุยพัฒนางานวิจัย กัญชา กัญชง กระท่อม ให้เป็นพืชศก.ประเทศ

ที่มา:

https://www.bangkokbiznews.com/news/996344


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved