ปธ.กก.นโยบายกัญชาการแพทย์ ชี้ 3 เหตุปลดล็อก ออก พ.ร.บ.คุมเหมือนกระท่อม

Share this content.

เมื่อวันที่ 20 มกราคม ภก.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์ ให้สัมภาษณ์ถึงการปลดล็อกกัญชา กัญชง ออกจากยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 ว่า เจตนารมณ์ของประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ.2564 ต้องการปลดล็อกกัญชาออกจากยาเสพติดให้โทษอยู่แล้ว เพียงแต่จะต้องมีขั้นตอน ด้วยการประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การระบุชื่อยาเสพติดให้โทษ ตนเป็นนักวิชาการที่พิจารณาตามหลักวิชาการ ก็เห็นด้วยในแนวทางดังกล่าว ซึ่งจะต้องมีแนวทางการกำกับดูแลออกมา เช่นเดียวกับ พ.ร.บ.กระท่อม

ภก.อนันต์ชัย กล่าวว่า ด้วย 3 เหตุผล คือ 1.หลังจากการเปิดนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์ ได้รับการตอบรับดี เพียงแต่ยังไม่รวมการปลูกเพื่อใช้รักษาตัวเองในครัวเรือน 2.พ.ร.บ.ควบคุมกัญชาเดิมไม่ได้ส่งเสริมให้ใช้เป็นพืชเศรษฐกิจ แต่เป็นกันป้องกันและปราบปราม ทำให้เข้าถึงได้ยากมาก แม้กระทั่งการแพทย์และเศรษฐกิจ และ 3.เกิดเป็นคำถามว่า เหตุใดจึงเราไม่ปลดล็อกออกมา แล้วให้มีการควบคุมบางสารที่ถูกกำหนดภายใต้อนุสัญญาระหว่างประเทศ ที่เป็นยาเสพติด แต่เรายังมีมาตรการกฎหมายอื่นออกมาเพื่อเอื้อในการควบคุมใช้ในทางที่ผิด และการสนับสนุนการใช้ในทางที่ถูก

“ในส่วนการควบคุมการใช้กัญชา ด้วยการออก พ.ร.บ.ควบคุม เช่น ช่อดอก ซึ่งสามารถทำได้ตามประมวลยาเสพติดฯ ขณะที่ แนวทางในการปลูกจะต้องมีการกำกับดูแล เช่น การจดแจ้งการปลูก มีข้อมูลผู้ปลูก จำนวนต้นชัดเจน เพื่อให้มีการใช้กัญชาให้เกิดประโยชน์” ภก.อนันต์ชัย กล่าว

ที่มา:

https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_3142178


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved