ประชุมติดตามผลการดำเนินงานสาธารณสุขสัญจร ครั้งที่ 1 มหกรรม กัญชา กัญชง 360 เพื่อประชาชน

Share this content.

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานสาธารณสุขสัญจร ครั้งที่ 1 มหกรรม กัญชา กัญชง 360 เพื่อประชาชน ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) โดยมี ดร.นันทศักดิ์ โชติชนะเดชาวงศ์ ผู้อำนวยการกองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและแพทย์พื้นบ้านไทย นายสมศักดิ์ กรีชัย ผู้อำนวยการสำนักงานการนวดไทย และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 1 ชั้น 2 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จังหวัดนนทบุรี

ที่มา :

https://www.dtam.moph.go.th/index.php/th/news/dtam-news/6499-pr1108.html


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved