ปราจีนฯจัดงานบูรพารวมกัญมหัศจรรย์กัญชา สร้างสุขภาพสร้างงานสร้างรายได้

Share this content.

พญ.โศรยา ธรรมรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร กล่าวว่า โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ในฐานโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 6 และ เป็นโรงพยาบาลที่นำร่องการพัฒนางานด้านกัญชาอย่างครบวงจรมากว่า 3 ปี ได้ร่วมจัดกิจกรรม ให้ความรู้กับประชาชน ภายในงาน โดยจะเน้นที่การใช้ประโยชน์ในภาคประชาชน เพื่อการเรียนรู้แบบใช้เป็น ถูกต้อง ปลอดภัย และสร้างประสบการณ์การลงมือทำจริง และรับของกลับบ้านฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย โดยภายในงาน เป็นการร่วมกันระหว่างภาคีเครือข่ายในเขตสุขภาพที่ 6 ภาคตะวันออก มีหน่วยงาน สถานพยาบาล ที่ทำงานด้านกัญชามาร่วมจัดแสดง และจัดกิจกรรม มีลานกิจกรรมที่จะสร้างประสบการณ์ให้กับผู้ที่สนใจได้เข้ามาร่วมเรียนรู้ฟรี ตลอดทั้ง 3 วัน รวมถึง การประชุมวิชาการ บูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ และ คลินิกกัญชาทางการแพทย์ เปิดให้บริการภายในงานด้วย พญ.โศรยา กล่าวต่อว่า “งานนี้ เราเน้นนำพืชกัญชา มาเผยแพร่ผ่านกิจกรรม ความรู้ และนิทรรศการ อยากให้ประชาชน ได้แนวทางและแนวคิดในการต่อยอด การนำไปใช้ในหลากหลายมิติ ทั้งในรูปแบบอาหาร เครื่องดื่ม การสกัดทำผลิตภัณฑ์ แปรรูป และการนำไปใช้ เป็นการสร้างประโยชน์ในทางสุขภาพและเศรษฐกิจภาพรวมได้ จากการดำเนินงานด้านการแพทย์ของโรงพยาบาลเห็นว่า ผลเป็นที่น่าพอใจในแง่ของยากัญชาสามารถช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตสำหรับผู้ป่วยได้ และการพัฒนาบริการส่งเสริมสุขภาพผ่านบริการสปา ผลิตภัณฑ์อาหาร และการอบรมความรู้ เห็นว่าประชาชนมีความสนใจ ต้องการที่จะใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่าจากพืชชนิดนี้ ดังนั้น กิจกรรมที่นำมานำเสนอภายในงาน จึงเน้นสร้างการเรียนรู้และการใช้ภาคประชาชน เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการปลดล็อกกัญชาในเดือนมิถุนายน และการผลักดันสู่พืชเศรษฐกิจของประเทศ โดยเราจะมีการสาธิต ณ ลานกิจกรรมภายในงาน วันที่ 7 พฤษภาคม 65 ได้แก่ การสอนวิธีสกัดกัญชาเพื่อทำผลิตภัณฑ์ การแปรรูป ในรูปแบบผลิตภัณฑ์สปา และ ครัวตำรับยิ้ม สอนการใช้กัญชาในอาหารอย่างปลอดภัย นอกจากนี้ ยังมี เวทีวิชาการให้ความรู้จากอภัยภูเบศร ได้แก่ “กัญชาทางการแพทย์การใช้ยากัญชาเพื่อผู้ป่วยประคับประคอง” “การปลูกกัญชาต้นทุนต่ำ-ผลผลิตสูง” “ภูมิปัญญาการใช้กัญชาในวิถีสุขภาพ” ท่านที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ภายในวันที่ 6-8 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-16.30น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร36) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จ.จันทบุรี 

ที่มา:

https://www.banmuang.co.th/mobile/news/region/278942


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved