ปลดล็อกกัญชา-กัญชงเอื้อภาครัฐ “บอนไซเอกชน-ชาวบ้าน”

Share this content.

นายกสภาการแพทย์แผนไทย-สภาครูแพทย์แผนไทย ติง ปลดล็อกกัญชา-กัญชงยังมีข้อจำกัดตามกฎหมายเอื้อแต่ภาครัฐ ขัด รธน.มาตรา 55 หรือไม่

30พ.ย.63/ พลเรือเอกชาญชัย เจริญสุวรรณ นายกสภาการแพทย์แผนไทย เปิดเผยว่า การปลดล็อคกัญชาและกันชงตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขนั้น นับเป็นเรื่องที่ดีเป็นการขยายโอกาสการใช้ส่วนประกอบ ของต้นกัญชาทางด้านการแพทย์แผนไทย ได้มากขึ้น ซึ่งจะทำให้สามารถปรุงตำรับยาแผนไทยทั้ง 16 ตำรับยาที่กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศแล้ว รวมทั้งตำรับยาของแพทย์แผนไทยและหมอพื้นบ้านที่ผ่านการรับรองจากกรมการแพทย์แผนไทยแล้วและการแพทย์ทางเลือกที่กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศเพิ่มเติมได้ตามภูมิปัญญา

อย่างไรก็ตาม แต่ประเด็นสำคัญคือวิธีการที่จะ นำมาใช้ได้จริงๆของผู้มีสิทธิ์ ยังไม่มีความชัดเจน เนื่องจากที่ผ่านมากระบวนการปลูก ปรุงและแจกจ่ายตำรับยาที่ปรุงแล้วยังมีข้อจำกัด ทางด้านกฎหมายสนับสนุนเฉพาะสถานพยาบาลภาครัฐ แต่ภาคเอกชนนั้น ยังไม่สามารถนำกัญชามาใช้ได้ไม่ว่าในรูปแบบใด ดังนั้นประกาศ ปลดล็อคกัญชาและกันชงดังกล่าว จะต้องกำหนดแนวทางปฎิบัติที่ไม่ยุ่งยากเพิ่มเติม โดยยึดหลักส่งเสริมสนับสนุนอย่างแท้จริงเพื่อไม่ให้มีการแสวงหาในทางที่ไม่ถูกต้องอีกต่อไป

ด้านนายโสภณภัคจ์ วัดพุทธญาณวงศ์ ประธานสภาครูแพทย์แผนไทย กล่าวว่า การแก้ปัญหาเรื่องนี้มีอยู่ 2 แนวทางคือ

  1. สภาการแพทย์แผนไทย ต้องยกร่างและออกกฎหมายเองโดยไม่มีการแทรกแซงของผู้ที่มีภาวะซ่อนเร้นแอบแฝงในผลประโยชน์ แต่ควรเป็นผู้ที่ตั้งใจทำหน้าที่เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์แผนไทยที่พึงมีต่อผู้ไข้และประเทศชาติโดยแท้จริง
  2. ต้องทำหนังสือชี้แจงเหตุผลต่อรัฐบาล ต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน ต่อศาลปกครอง ต่อกรรมาธิการสาธารณสุข เพื่อให้ตรวจสอบว่าการกระทำเยี่ยงนี้ขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 55 หรือไม่ และขัดต่อพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ. ศ. 2556 หรือไม่

ที่มา :


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved