“ปลดล็อกกัญชา – กัญชงไทยไปสู่ศูนย์กลางสุขภาพโลก”

Share this content.

วันนี้ 24 มี.ค. 64 เวลา 09.00น. พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ปลดล็อกกัญชา – กัญชงไทยไปสู่ศูนย์กลางสุขภาพโลก” ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์ด้านต่างประเทศประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการสื่อสารและประชาสัมพันธ์นโยบายสำคัญของรัฐบาลในการส่งเสริมให้นำกัญชาและกัญชงมาใช้ทางการแพทย์ได้อย่างปลอดภัย ตลอดจนการสนับสนุนให้กัญชา-กัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการผลักดันประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ในระดับนานาชาติ โดยมีผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด องค์การเภสัชกรรม สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และสถาบันกัญชาทางการแพทย์ เข้าร่วมเสวนาในครั้งนี้

ที่มา:

https://www.prd.go.th/th/content/category/detail/id/87/iid/12584


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved