ปลูกกัญชา“เชอร์เล็ตแองเจิล” แบบเกษตรอินทรีย์ให้สาร CBD สูง

Share this content.

มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกเรื่องการปลูกและแปรรูปกัญชาเพื่อการแพทย์ จนกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบที่พร้อมแบ่งปันองค์ความรู้เรื่องการปลูก การเก็บเกี่ยว และแปรรูปกัญชา

อภัยภูเบศร เผยผลทดลองปลูกกัญชาในโรงเรือนเพาะปลูกพืช (Green house) จำนวน 2 แห่ง เพื่อเปรียบเทียบผลผลิตและสารสำคัญของกัญชา ระหว่างการปลูกพืชในระบบน้ำ (Hydroponics) กับการปลูกด้วยระบบเกษตรอินทรีย์ พบว่า การปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ เป็นแนวทางเหมาะสมที่สามารถแบ่งปันความรู้ให้กับเกษตรกรได้ในอนาคต

อภัยภูเบศร ได้ออกแบบโรงเรือนเพาะปลูกพืช (Green house) ให้เหมาะสมกับการปลูกกัญชามากขึ้น โดยแก้ไขปัญหาความร้อนในโรงงานด้วยระบบอีแว็ป (Evap) ติดตั้งพัดลมเพื่อลดความร้อน เพิ่มความชื้นให้กับโรงเรือน ในระยะทำวัย 

อภัยภูเบศร ปลูกกัญชาสายพันธุ์ Charlotte’s Angel (เชอร์เล็ต แองเจิล) ที่มีลักษณะเด่นคือ ให้สาร CBD สูง (ดอกตัวเมีย ) ถึง 15% THC ต่ำแค่ 0.7% เหมาะสำหรับใช้รักษาอาการทั่วไป และปลูกกัญชาสายพันธุ์ โฟโต้พีเรียด : Photoperiod ซึ่งต้นกัญชาสายพันธุ์นี้ เติบโตตามช่วงแสง แสงมากทำใบ แสงน้อยจะเริ่มทำดอก จึงต้องควบคุมปริมาณการให้แสง ในระยะทำวัย เน้นเพิ่มแสงเวลากลางคืนเพื่อยืดอายุ หรือป้องกันการออกดอกของกัญชาก่อนถึงเวลาที่กำหนด

อ้างอิงข้อมูลจากเวทีเสวนาหัวข้อ ‘กัญชา’ ครบวงจรกับอภัยภูเบศร” โดย ภญ.ดร. สุภาภรณ์ ปิติพร ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ในงานมหกรรมกัญชง กัญชา 360 องศา จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2564  

ที่มา:

https://www.technologychaoban.com/uncategorized/article_218616


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved