ปลูกกัญชา-กัญชงทำรายได้ทุกส่วน EE ลงทุนฟาร์มกัญชงครบวงจร 

Share this content.

กัญชง เป็นพืชที่ได้รับความสนใจเพาะปลูกมากขึ้น หลังกระทรวงสาธารณสุขปลดล็อกจากบัญชียาเสพติด ทำให้บริษัทด้านพลังงานหันมาลงทุนปลูกแบบครบวงจร เพราะการเพาะปลูกใช้เวลาสั้น ให้ผลตอบแทนเร็ว และ สามารถต่อยอดทำธุรกิจได้หลากหลาย

บริษัท อีเทอเนิล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ EE เปิดให้เยี่ยมชมโรงเรือน Green House แคนนาบิซเวย์ วัลเล่ย์ ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขนาด 9,000 ตร.ม. บนเนื้อที่กว่า 36 ไร่ ณ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี
 
แคนนาบิซเวย์ วัลเล่ย์ เพาะปลูกต้นกัญชงจำนวน 25,000 ต้น สำหรับรอบการปลูกแรกหลังได้รับใบอนุญาตเมื่อเดือนธันวาคม ปี 2564

โครงการ CW1 วางแผนการปลูกเป็น 2 ส่วนคือ การปลูกในโรงเรือน จำนวน 30,000 ต้น และ Outdoor จำนวน 20,000 ต้น เน้นใช้นวัตกรรมการปลูกและสายพันธุ์ที่มีคุณภาพนำเข้าจากสหรัฐอเมริกา ทำให้ผลผลิตที่ได้มีปริมาณสาร CBD สูงถึง 19%, 21% 

ข้อดีของการลงทุนปลูกกัญชง เพราะทุกส่วนจากต้นกัญชงสามารถจำหน่ายได้ทั้งหมดตั้งแต่ ช่อดอกกัญชง(แห้ง) ใบกัญชง(สด) ลำต้นและกิ่งก้าน(แห้ง) รวมถึงราก(สด) จึงตั้งเป้าขายผลผลิตช่อดอกกัญชงแห้งที่มีระดับสาร CBD มากกว่า 10% จำนวนไม่น้อยกว่า 20,000 กิโลกรัมต่อปี 

สำหรับรอบการปลูกแรกนี้มีกำหนดเก็บใบอยู่ในช่วงเดือนมีนาคม เพื่อทยอยส่งมอบแก่ลูกค้าที่ตกลงทำสัญญาซื้อขายไว้ และจะตัดช่อดอกเพื่อจำหน่ายในเดือนพฤษภาคม ฉะนั้นบริษัทจะเริ่มรับรู้รายได้ตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 ปี 2565
ปลูกกัญชา-กัญชงทำรายได้ทุกส่วน EE ลงทุนฟาร์มกัญชงครบวงจรปลูกกัญชา-กัญชงทำรายได้ทุกส่วน EE ลงทุนฟาร์มกัญชงครบวงจร

นายวรศักดิ์  เกรียงโกมล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร EE  มองว่า อุตสาหกรรม กัญชง กัญชา มีศักยภาพสูงมากมูลค่าตลาดรวมกว่า 15,000 ล้านบาทต่อปี ขณะที่มูลค่าในตลาดโลกมากกว่า 3 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ

สำหรับการลงทุนในเฟสแรก บริษัทลงทุนในแคนาบิซเวย์ ที่รับหน้าที่ปลูกกัญชงและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกัญชงเป็นมูลค่า 680 ล้านบาท นอกจากนี้บริษัทยังมีเงินทุนที่เตรียมพร้อมไว้แล้วสำหรับการขยายโครงการต่อไป

ปลูกกัญชา-กัญชงทำรายได้ทุกส่วน EE ลงทุนฟาร์มกัญชงครบวงจร

ปลูกกัญชา-กัญชงทำรายได้ทุกส่วน EE ลงทุนฟาร์มกัญชงครบวงจร

น.ส.อุนารินทร์ กิจไพบูลทวี ฉายา ‘นางฟ้ากัญชา’ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แคนนาบิซ เวย์ จำกัด (CW) เปิดแสดงสินค้าตัวอย่างพร้อมเมนูอาหารหลากหลายให้ผู้เข้าเยี่ยมชมได้ชิม เช่น Craft Soda ซ่าสนุก, ซอสทำอาหาร, ก๋วยเตี๋ยว หรือ สมุนไพรบรรเทาอาการปวด โดยผลิตภัณฑ์ทั้งหมดจะถูกพัฒนาเป็นสินค้าเพื่อจำหน่ายทั้งในประเทศและส่งออกสู่ตลาดต่างประเทศอย่างจีน รวมทั้งเตรียมสร้างร้าน Café กัญชงต้นแบบ 100 สาขา และ มีแผนเปิดขายแฟรนไชส์ 1,000 สาขา ทั่วประเทศ หนุนเป็นรายได้ให้กับกลุ่มบริษัท EE อย่างครบวงจร
 
นอกจากนี้บริษัทยังสามารถทำรายได้จากการจัดสัมมนา เส้นทางสู่สายเขียว แนะนำวิธีปลูก พร้อมเปิดฝึกอบรม และ จำหน่ายผลิตภัณฑ์ ซึ่งล่าสุดครัวการบินไทย สนใจศึกษานำน้ำเชื่อมไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อ

และอนาคตจะทำรายได้จากการท่องเที่ยว ในรูปของ Fun Farm Day เที่ยวฟาร์มแบบฟินๆ จะพาชมกระบวนเพาะปลูกตั้งแต่เพาะเมล็ด เพาะกล้า บำรุงให้ต้นเติบโต กระตุ้นใบ กระตุ้นดอก และ เก็บเกี่ยว เปิดเทศกาลท่องเที่ยวได้ทั้งปี
ปลูกกัญชา-กัญชงทำรายได้ทุกส่วน EE ลงทุนฟาร์มกัญชงครบวงจรปลูกกัญชา-กัญชงทำรายได้ทุกส่วน EE ลงทุนฟาร์มกัญชงครบวงจร
ปลูกกัญชา-กัญชงทำรายได้ทุกส่วน EE ลงทุนฟาร์มกัญชงครบวงจร

ที่มา:

https://www.tnnthailand.com/news/social/104272/


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved