ปลูกอย่างไรให้ได้กัญชาเพื่อการแพทย์?

Share this content.


การปลูกตันกัญชาถือเป็นเรื่องที่ยาก โดยเฉพาะปลูกอย่างไรให้ได้กัญชาเพื่อการแพทย์ ฉะนั้นต้องปลูกให้กัญชาได้ค่าสาร CBD สูง ซึ่งวิสาหกิจศูนย์กลางการพัฒนาสมุนไพร เพลาเพลินเพื่อชุมชน ร่วมมือกับชาวบ้าน ถือเป็นต้นน้ำเริ่มต้นทำการปลูกกัญชาในระบบปิด เพื่อใช้เป็นฟาร์มปลูกกัญชาที่ได้มาตรฐาน ส่งให้กับโรงพยาบาลคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ นำไปสกัดเป็นยารักษาผู้ป่วย

นางสาวธนพร พรสง่ากุล นักวิชาการและนักวิทยาศาสตร์เคมี ประจำวิสาหกิจศูนย์กลางการพัฒนาสมุนไพร เพลาเพลินเพื่อชุมชน เล่าว่า วิสาหกิจศูนย์กลางการพัฒนาสมุนไพรเพลาเพลินเพื่อชุมชน ร่วมมือกับชาวบ้าน ถือเป็นต้นน้ำในการปลูกกัญชาในระบบปิดเพื่อใช้เป็นฟาร์มปลูกกัญชาที่ได้มาตรฐาน เพื่อส่งให้กับโรงพยาบาลคูเมือง ซึ่งได้รับมาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice) ในจ.บุรีรัมย์มีโรงพยาบาลคูเมืองเพียงแห่งเดียวที่ได้รับมาตรฐานนี้ในการผลิตยาจากสมุนไพรทั้งในรูปแบบแผนปัจจุบันและแผนไทย โดยในช่วงของการเริ่มต้น’วิสาหกิจชุมชนเพลาเพลิน’ ปลูกกัญชาใน 2 สายพันธุ์ทั้งสายพันธุ์ไทยและสายพันธุ์ต่างประเทศ ล็อตแรกปลูกทั้งหมดเกือบ 230 ต้น ได้ตั้งเป้าหมายที่จะผลิตยากัญชาส่งให้กับโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์ ซึ่งประกอบไปด้วยนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ ซึ่งมีกว่า 20 โรงพยาบาล

สำหรับการปลูกกัญชาถือเป็นเรื่องที่ยากเพราะถือเป็นพืชชนิดใหม่ที่ต้องดูแลควบคุมเป็นพิเศษเพื่อให้เกิดสารสำคัญที่ใช้ทางการแพทย์อย่างCBD ใช้รักษาโรคลมชัก มะเร็ง นอนไม่หลับและอีกหลากหลายโรค เรียกว่าลองผิดลองถูกอยู่หลายครั้งกว่าจะสำเร็จได้ อย่างกัญชาสายพันธุ์ไทยจะชอบอากาศร้อนไม่ชอบการดูแลมากนักแต่สายพันธุ์ต่างประเทศต้องดูแลและควบคุมอุณภูมิอย่างดี
คุณธนพรบอกอีกว่าจุดที่ยากของการปลูกกัญชานั้นคือต้องควบคุมสภาพแวดล้อมให้เข้ากับกัญชาสายพันธุ์นั้นๆ จะเห็นได้ว่าปัจจุบันนิยมปลูกกัญชาสายพันธุ์ CharlottesAngle เป็นสายพันธุ์ที่มาจากเนเธอร์แลนด์ เนื่องจากให้ค่าCBDสูง แต่ต้องปลูกในห้องควบคุมที่เห็นมีแสงLED เพื่อรักษาอุณหภูมิให้มีอากาศเย็นจะช่วยให้ต้นกัญชาเติบโตได้ดี อีกทั้งยังช่วยจำลองแสงเทียมให้กับต้นกัญชาได้สังเคราะห์แสงจากแสงสีแดงและสีน้ำเงินที่อยู่ในไฟLEDที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า ส่วนที่เห็นในห้องควบคุมการปลูกมีพัดลมจะช่วยในการไหลเวียนอากาศ เพราะพืชจะสังเคราะห์แสงได้นั้นต้องมีก๊าซคาร์บอนและในห้องควบคุมเป็นระบบปิดก๊าซคาร์บอนจะลอยต่ำอยู่ที่พื้น ต้องใข้พัดลมเป่าให้ต้นไม้ได้รับก๊าซเพื่อสังเคราะห์แสง ส่วนเรื่องการรดน้ำไม่จำเป็นต้องรดทุกวันควรลดวันเว้นวันและหมั่นสังเกตการณ์ว่าต้นกัญชาเจริญเติบโตได้ดีหรือไม่ นอกจากนั้นต้อต้นกัญชาจะสามารถเก็บเกี่ยวได้ในระยะเวลาประมาณ 4 เดือน บางชนิดอาจจะเร็วหรือช้ากว่านั้นแล้วแต่สายพันธุ์ สำหรับล็อตนี้ทางวิสาหกิจศูนย์กลางการพัฒนาสมุนไพร เพลาเพลินเพื่อชุมชนคาดหวังว่าจะได้ผลผลิมากกว่าครั้งก่อน และและตั้งเป้าหมายหลักที่ตะเป็นศูนย์กลางในการให้และส่งต่อความรู้ให้กับวิสาหกิจชุมชนต่างๆจะได้มีตัวยาใช้ ส่วนเหตุผลที่เข้ามาช่วยเป็นต้นน้ำให้โรงพยาบาลคูเมือง เพื่อต้องการขับเคลื่อนทางการแพทย์เลยจับคู่ปลูกให้
ที่มา
https://www.nationtv.tv/main/content/378797705


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved