ปศุสัตว์เล็ง กัญชา กัญชง กระท่อม ลุยธุรกิจทำ อาหารสัตว์

Share this content.

กรมปศุสัตว์ เตรียมขยาย กัญชง กัญชา กระท่อม สู่ธุรกิจ อาหารสัตว์ เพิ่มมูลค่า ส่งออกนอก

นายสรวิศ ธานีโต อธิบดี กรมปศุสัตว์ บอกว่า ได้เล็งเห็นความสำคัญของการนำ กัญชา กัญชง และ กระท่อม ไปใช้อย่างถูกกฎหมาย จึงเตรียมออกประกาศเกี่ยวกับอาหารสัตว์ เพื่อรองรับผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของ กัญชา กัญชง และ กระท่อม โดยร่วมกับภาครัฐและเอกชน สถานศึกษา รวมถึงสถาบันวิจัยต่างๆ ศึกษาวิจัยและพัฒนา เพื่อกำหนดค่ามาตรฐานให้ใช้ได้ใน อาหารสัตว์ โดยปัจจุบัน ยังเป็นเรื่องใหม่ที่น่าสนใจในการนําส่วนประกอบของ กัญชา กัญชง และ กระท่อม มาใช้เป็นอาหารสัตว์ที่เลี้ยงในฟาร์ม เช่น สุกร ไก่ และโค ให้ผลผลิตที่บริโภค เช่น เนื้อ นม และไข่ จึงต้องคำนึงถึงความปลอดภัยต่อสุขภาพสัตว์ รวมทั้งประเด็นสารตกค้างที่อาจส่งผลต่อความปลอดภัยต่อผู้บริโภค และประเทศคู่ค้า

ตลาดอาหารสัตว์เลี้ยงเติบโตค่อนข้างสูง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยปี 2564 มีมูลค่าการส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงมากกว่า 5 หมื่นล้านบาท และช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เติบโตถึงร้อยละ 7-10 ต่อปี หากผลการทดลองหรือวิจัยเกี่ยวกับการนำ กัญชา กัญชง และ กระท่อม มาเป็นส่วนประกอบในการผลิตอาหารสัตว์เลี้ยง มีความปลอดภัย และมีสรรพคุณส่งเสริมสุขภาพของสัตว์เลี้ยง กรมปศุสัตว์ จะส่งเสริม สนับสนุนภาคเอกชนให้ผลิต และส่งออกทุกรูปแบบเพื่อให้ธุรกิจด้านอาหารสัตว์เลี้ยงเติบโต และเป็นผู้นำในตลาดโลกอย่างยั่งยืน

อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า เรื่องนี้นับเป็นโอกาส และแนวโน้มที่ดีในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เพื่อตอบรับนโยบายการเปิดประเทศของรัฐบาล ซึ่งถ้ามีข้อมูลพิสูจน์และหลักฐานสนับสนุนที่ชัดเจนจะสามารถต่อยอดให้ด้านเศรษฐกิจ ในการส่งออกอาหารสัตว์ที่ผสม และผลิตจากสมุนไพรไทย เพิ่มศักยภาพและความแตกต่างในการเข้าแข่งขันสู่ตลาดอาหารสัตว์โลกรายแรก สร้างอัตลักษณ์ของประเทศ

ที่มา:

https://www.ejan.co/ejan-luntung/ปศุสัตว์เล็ง-กัญชา-กัญชง-กระท่อม-ลุยธุรกิจทำ-อาหารสัตว์


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved