ปั้นธุรกิจ “พลังใบ”ครบวงจร รัฐจ่อออกคู่มือปลูก”กระท่อม-กัญชา” ดันเป็นแหล่งรายได้เกษตรกร 

Share this content.

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เล็งปั้นธุรกิจ “พลังใบ” แบบครบวงจร พร้อมจ่อออกคู่มือปลูกขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูก “กระท่อม-กัญชา-กัญชง” ให้ถูกกฎหมาย-มีคุณภาพตรงความต้องการตลาด หวังดันเป็นแหล่งรายได้เกษตรกร

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังรับฟังการนำข้อมูลพืชกระท่อมไทย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก บนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ ของสมาคมพืชกระท่อมแห่งประเทศไทย ที่ จ.เชียงใหม่ ประกอบด้วย “บทบาทพืชกระท่อมไทยขับเคลื่อนเศรษฐกิจจากฐานราก นำร่อง 4 จังหวัดภาคใต้” กับ “การพัฒนาและวิจัยพืชกระท่อมสู่ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง” ว่า กระทรวงเกษตรฯ พร้อมให้การสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานของสมาคมพืชกระท่อมแห่งประเทศไทยและทุกภาคส่วน ที่ถือเป็นกำลังสำคัญในการทำให้พืชสมุนไพรของไทยมีการพัฒนาและต่อยอดได้

 

โดยอยู่ระหว่างจัดทำคู่มือสำหรับเกษตรกร ในการปลูกและขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกกัญชา กัญชง และกระท่อม ที่จัดทำโดยกรมส่งเสริมการเกษตร ให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยมีนโยบายที่มุ่งสนับสนุนให้เกษตรกรมีรายได้จากการผลิตและจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ ตรงกับความต้องการของตลาด

รวมถึงการพัฒนาเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบการเกษตร ร่วมกับสถาบันการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้ความเข้าใจในทุกมิติ ตั้งแต่การผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพ จนถึงการเชื่อมโยงตลาด รวมทั้งสร้างการรับรู้ถึงกฎหมายข้อระเบียบที่เกี่ยวข้อง

“จะเร่งส่งเสริม สนับสนุนปลูก การดูแล การเพาะปลูก การแปรรูปพืชกระท่อม และการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาสมุนไพรพืชกระท่อมแบบครบวงจร ตั้งแต่การผลิตวัตถุดิบ การผลิตสารสกัดพืชกระท่อมให้มีคุณภาพ ” ดร.เฉลิมชัย กล่าว

ที่มา:

https://www.amarintv.com/spotlight/economy/detail/22639


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved