ป.ป.ส.แจงปลดล็อก “กัญชา” ขึ้นกับประกาศกระทรวงสาธารณสุข

Share this content.

เลขาธิการ ป.ป.ส. เผยกัญชา” เป็นยาเสพติดประเภท 5 ยังปลูกเองไม่ได้ แต่สามารถปลดล็อกได้ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข

วันนี้ (13 ม.ค.) ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการ ป.ป.ส. พร้อม นายมานะ ศิริพิทยาวัฒน์ รองเลขาธิการ ป.ป.ส. ร่วมแถลงข่าว “ไขข้อข้องใจ ประเด็นกฎหมายกัญชา” ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด

นายวิชัย กล่าวว่า กฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2522 ฉบับเดิม ระบุชัดเจนว่า มาตรา 7 ให้ยาเสพติดให้โทษแบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ ประเภท 1 เช่น เฮโรอีน และ ประเภท 5 เช่น กัญชา พืชกระท่อม แต่หลังจากประมวลกฎหมายยาเสพติดใหม่ มีผลบังคับใช้ วันที่ 9 ธ.ค. 64 ซึ่งในหมวดยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ไม่มีชื่อ “กัญชา” อยู่ในยาเสพติดประเภท 5 โดยระบุว่า “ประเภท 5 คือ ยาเสพติดให้โทษที่มิได้เข้าอยู่ในประเภท 1 ถึงประเภท 4 เช่น พืชฝิ่น” และคำว่า “กัญชา” ได้ถูกนำออกไป ซึ่งกฎหมายยาเสพติดฉบับใหม่เปิดช่องเอาไว้ในอนาคตอาจจะปลดล็อกกัญชา ออกจากยาเสพติดประเภท 5 แต่การปลดล็อกขึ้นอยู่กับประกาศกระทรวงสาธารณสุข และมีการระบุชัดเจนว่าการเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงชื่อหรือประเภทยาเสพติดให้โทษให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ป.ป.ส. ประกาศกำหนด แต่ขณะนี้ยังไม่มีประกาศของกระทรวงสาธารณสุข

ทั้งนี้ กฎหมายยาเสพติดฉบับใหม่ ตามมาตรา 8 ระบุว่า “กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศ ที่ได้ออกไว้ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประมวลกฎหมายยาเสพติดฯ”

นายวิชัย กล่าวอีกว่า ยกตัวอย่าง ประมวลกฎหมายยาเสพติดใหม่ มาตรา 29 ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษประเภท 1 เช่น เฮโรอีน และไม่ได้ระบุชื่อยาเสพติดประเภทอื่นๆ กว่า 40 ชนิด ไม่เช่นนั้นต้องยกเลิก ไอซ์หรือยาบ้า ด้วยหรือไม่ จึงต้องถือกฎหมายเดิมอยู่

นอกจากนี้ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษประเภท 5 พ.ศ. 2563 ยังมีชื่อกัญชาเป็นยาเสพติดอยู่ และทำอย่างไรให้กัญชาถูกกฎหมาย ก็คือ กระทรวงสาธารณสุขต้องประกาศว่ากัญชาไม่ใช่ยาเสพติดประเภท 5

“ส่วนการขออนุญาตปลูกกัญชาถูกกฎหมาย ต้องเป็นตามกฎกระทรวง หน่วยงานรัฐ นิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่ร่วมกับบริษัทผลิตยา สถาบันอุดมศึกษาภาคเอกชนและเกษตรเท่านั้น แต่ยังไม่สามารถปลูกเองได้ถือว่ายังผิดกฎหมาย” นายวิชัย กล่าว

ผู้สื่อข่าวถามว่า กรณีพรรคการเมืองจะมีการฟ้องร้องเจ้าหน้าที่ดำเนินคดีตาม มาตรา 157 หากจับผู้กระทำผิดคดีกัญชานั้น นายวิชัย กล่าวสั้นๆ ว่า เจ้าหน้าที่ต้องทำตามหน้าที่เพราะคดีกัญชายังถือว่าผิดกฎหมายอยู่

ที่มา:

https://mgronline.com/crime/detail/9650000004059


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved