ผลักดัน “กัญชา Metaverse” ครั้งแรกของไทย หนุนศูนย์มะเร็งระดับโลกที่ชลบุรี 

Share this content.

บอร์ด Medical Hub ระดมเอกชนลงทุนตั้งศูนย์มะเร็งระดับโลก ดัน “กัญชากัญชง” รูปแบบ Metaverse อันแรกของประเทศ ผ่านแพลตฟอร์มต้นแบบ มทส. สร้างอวตาร์จับจองพื้นที่ปลูก ซื้อสินค้า หาองค์ความรู้ เป็นตลาดรองรับศูนย์กลางกัญชาครบวงจร

13 เมษายน 2565 นพ.โสภณ เมฆธน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเพื่อพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) เมื่อวันที่ 11 เม.ย.ที่ผ่านมา ที่ประชุมเห็นชอบการพัฒนาและจัดตั้งโรงพยาบาลเฉพาะทางขั้นสูง เพื่อการรักษาโรคมะเร็ง นำร่องในอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี ให้เป็นศูนย์มะเร็งระดับโลกในภาคเอกชน

ทั้งนี้ รพ.ศิริราช จะเข้ามาร่วมดำเนินการจัดทำรายละเอียด และจัดตั้ง รพ.ศูนย์มะเร็งอุดรธานี ที่เป็นความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ

นอกจากนี้ ยังเห็นชอบเรื่องผลิตภัณฑ์ เน้นเรื่องการทำ กัญชา กัญชง ในรูปแบบของโลกเสมือนจริง  หรือ เมตาเวิร์ส  (Metaverse)   

ผลักดัน “กัญชา Metaverse” ครั้งแรกของไทย หนุนศูนย์มะเร็งระดับโลกที่ชลบุรี

นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กล่าวว่า สำหรับ Metaverse จะเป็นเรื่องสำคัญในอนาคต สามารถมาทำแพลตฟอร์มเรื่องธุรกิจโปรดักต์แชมเปียน เรื่องของสมุนไพร กัญชา กัญชง ที่เป็นนโยบายของรัฐบาล โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ทำต้นแบบขึ้น

ทั้งนี้จะมีแพลตฟอร์มกลางให้ต้นน้ำ กลางน้ำ เข้ามาปลั๊กอิน เกิดประโยชน์เรื่องของการปลูก ค้าขาย และมีรายได้เกิดขึ้น มีเรื่องการเรียนการสอน  

นอกจากนี้ จะมีการขอแก้ไขมติ ครม.ในการตรวจลงตราเพื่อการรักษาพยาบาล ระยะเวลา 1 ปี (Medical Treatment Visa) รหัส Non-MT ให้คงอัตราค่าธรรมเนียมจาก 6,000 บาท เป็น 5,000 บาท เพื่อไม่ต้องแก้กฎกระทรวงและส่งเสริมการท่องเที่ยวเรื่องสุขภาพ

สำหรับงบประมาณในการดำเนินการนั้น นพ.ธเรศ ระบุว่า จะเน้นความร่วมมือกับเอกชน เช่น ศูนย์การรักษามะเร็งระดับโลกที่อมตะซิตี้ เอกชนจะระดมทุนเอง แล้วแต่เรื่อง  แต่อย่างการจัดงาน Expo 2025 Osaka Kansai เราขอจำนวน 999,460,861 บาท

นพ.ธเรศ กล่าวอีกว่า ในส่วน Metaverse จะมีแพลตฟอร์มกลาง ถ้าผู้ปลูกก็เข้าสู่ระบบผู้ปลูก เป็น E-Market Place ที่เราเข้าไปเสนอว่าเรามีสินค้าอะไร มีชุดองค์ความรู้การปลูกด้วย แต่มีข้อสังเกตเรื่องของรายได้ที่เกิดขึ้นอยู่ ยังอยู่ระหว่างการทำ แต่น่าจะเป้นแพลตฟอร์ม Metaverse อันแรกของกัญชากัญชงในประเทศไทย เนื่องจากเราจะเป็นศูนย์กลางกัญชาโลก ก็จะส่งเสริมให้ครบวงจรมากขึ้น

“ ไม่ใช่ว่าคนเข้ามาต้องซื้ออย่างเดียว มีชุดองค์ความรู้ที่ให้ฟรีเข้ามาได้ มีการสร้างตัวตน (Avatar) ของตัวเองเข้ามา เพื่อพบกันระหว่างผู้ปลูก ผู้ขาย ผู้ต้องการองค์ความรู้ ก็จะรู้ว่ามีใครบ้างปลั๊กอินเข้ามา ครบทั้งต้นน้ำปลูก กลางน้ำสกัด และปลายน้ำที่เป็นผลิตภัณฑ์ ทำเป็นตลาดอิเล็กทรอนิกส์ได้ นอกจากสินค้าแล้วยังมีเรื่องของการซื้อพื้นที่เพื่อจะปลูกแบบ Avatar อีกด้วย ส่วนการส่งสินค้าก็แล้วแต่ตกลงกันว่าจะเป็นแบบของจริงหรือแบบ Avatar ” นพ.ธเรศกล่าว

ผลักดัน “กัญชา Metaverse” ครั้งแรกของไทย หนุนศูนย์มะเร็งระดับโลกที่ชลบุรี

https://www.nationtv.tv/news/378869949


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved