ผอ.รพ. มทส. ประชุมหารือ โครงการกัญชาทางการแพทย์

Share this content.

logomain

แพทย์หญิงเพิ่มศิริ เลอมานุวรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พร้อมด้วย ทีมแพทย์และเภสัชกร เข้าร่วมประชุมหารือ “โครงการกัญชาทางการแพทย์” ร่วมกับอธิการบดี, คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร และผู้แทนจากศูนย์บ่มเพาะด้านนวัตกรรม ณ ห้องประชุมแปลงกัญชา สวนเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ในการนี้เพื่อหารือและเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ บริษัทเอกชน และวิสาหกิจชุมชน โดยมีจุดประสงค์เพื่อดำเนินโครงการกัญชา-กัญชงทางการแพทย์ การสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่, การผลิตสารสกัดจากกัญชา-กัญชง รวมถึงโครงการวิจัยและพัฒนากัญชา-กัญชง ทางการแพทย์ พร้อมกันนี้ได้เยี่ยมชมแปลงกัญชา ดูระบบการบริหารจัดการปลูกแปลงกัญชาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีภายในโครงการฯ ที่ศูนย์บ่มเพาะด้านนวัตกรรมรับผิดชอบดูแล อาทิ สายพันธุ์ การดูแลเพาะปลูก การให้น้ำ และบำรุงรักษาโดยใช้เทคโนโลยีอย่างครบวงจร รวมถึงการนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

ที่มา:

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG211111214557789


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved