ผู้ตรวจราชการ สธ.ลงพื้นที่ก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้กัญชา จังหวัดสกลนคร

Share this content.

        นายแพทย์ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8 ตรวจเยี่ยมแปลงปลูกฟ้าทะลายโจรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนรักษ์พันธุ์ไม้ อำเภอวานรนิวาส และช่วงเวลาสายวันเดียวกัน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8 พร้อมคณะได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานที่ก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้กัญชา จังหวัดสกลนคร ณ บ้านหนองไผ่ อำเภอพรรณานิคม โดยมี นายแพทย์ธราพงษ์ กัปโก รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร นางสาวจิราภรณ์ เบิกบานดี นายอำเภอวานรนิวาส นางพันธ์วิรา เวยสาร หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร สาธารณสุขอำเภอวานรนิวาส สาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม ร่วมในการต้อนรับ

ที่มา:

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210823121331061


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved