ผู้ว่าประจวบเปิดคลินิกกัญชารักษาผู้ป่วยมะเร็ง

Share this content.

ผู้ว่าประจวบเปิดคลินิกกัญชาโรงพยาบาลประจวบเริ่มรักษาผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย พร้อมติวเข้มแพทย์พยาบาลเกี่ยวกับวิธีการรักษา

โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ พร้อมประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ โดยนายแพทย์พงษ์พจน์ ธีรานันตชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ จัดขึ้น มีนางสาวชไมพร อำไพจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายชนพหล ส่งเสริม นายอำเภอเมืองประจวบฯ นพ.สุริยะ คูหะรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจ.ประจวบคีรีขันธ์พ.ต.ท.สัญญา เย็นใส อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด พร้อมด้วยผู้แทนสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 7(ป.ป.ส.ภาค 7) ผู้แทนตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14 ผู้แทนตำรวจภูธรจังหวัด และ สภ.เมืองประจวบฯ ศูนย์ยาเสพติดจังหวัดประจวบ เข้าร่วม

ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนองนโยบายรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขที่ได้มีนโยบายสนับสนุนให้โรงพยาบาลจัดให้มีบริการกัญชาทางการแพทย์แก่ผู้ป่วยขึ้นโดยเน้นการรักษาใน 5 กลุ่มโรค อันได้แก่ โรคลมชักดื้อยา คลื่นไส้อาเจียนจากเคมีบำบัด อาการปวดที่เกิดจากความผิดปกติของระบบประสาท ภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็ง ปลอกประสาทอักเสบเสื่อมแข็ง และผู้ป่วยระยะประคับประคอง มะเร็งระยะสุดท้าย เป็นต้น

โดยจะเปิดให้บริการแบบผสมผสานทั้งการแพทย์แผนปัจจุบัน และการแพทย์แผนไทย ทุกวันศุกร์ สัปดาห์แรกของเดือน ณ คลินิกกัญชาทางการแพทย์ ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น. เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป โดยมีกระบวนการให้บริการตรวจคัดกรองโรคและอาการตามเกณฑ์ข้อบ่งชี้ในการใช้กัญชาทางการแพทย์ การรักษาทางการแพทย์ด้วยสารสกัดกัญชาในผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์การใช้ยา พร้อมทั้งการให้คำปรึกษา เกี่ยวกับการใช้กัญชาทางการแพทย์อีกด้วย


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved