ผู้ว่าฯ บุรีรัมย์ ประกาศความพร้อมจัดงาน “กัญชากัญชง 360 องศา เพื่อประชาชน” วันที่ 5-7 มี.ค.นี้ พบกับมหกรรมกัญชากัญชงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศ

Share this content.

หลังจากที่รัฐบาลได้ตอบรับนโยบายปลดล็อกกัญชากัญชง ซึ่ง นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ลงนามในประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5  และประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีผลทำให้ส่วนของพืชกัญชากัญชงในส่วนที่ไม่มีสารเสพติด สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมทางการแพทย์ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ตลอดจนใช้ในการประกอบอาหาร เป็นการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ และสร้างรายได้ให้กับประชาชน

ด้าน จ.บุรีรัมย์ นำโดย นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ตอบรับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข จัดงานมหกรรมกัญชากัญชงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศ “กัญชากัญชง 360 องศา เพื่อประชาชน” วันที่ 5-7 มี.ค. 64 ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต่อยอดจากการปลูกกัญชาในวิสาหกิจชุมชน 6 ต้น “โนนมาลัยโมเดล” ที่ บ.โศกนาค ต.หินเหล็กไฟ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และสุขภาพเป็นแห่งแรกของประเทศไทย 

นายธัชกร ในฐานะพ่อเมืองบุรีรัมย์ เปิดเผยว่า “จ.บุรีรัมย์มีการบูรณาการร่วมกันในทุกภาคส่วน เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นผู้นำและเจ้าบ้านที่ดีในการจัดงานที่กำลังจะถึงนี้ โดยเล็งเห็นว่ากัญชากัญชงนอกจากเป็นพืชที่มีประโยชน์และถูกนำมาใช้ในด้านการแพทย์แล้ว ยังเป็นพืชที่สามารถสร้างรายได้กลับเข้าสู่ จ.บุรีรัมย์ได้ ในแง่ของการเกษตร อุตสาหกรรม และเศรษฐกิจ และพยายามที่จะก่อให้เกิดการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ๆ เกิดขึ้น เป็นฟันเฟืองอีกหนึ่งชิ้นที่ช่วยพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าในทุกมิติ”

โดยภายในงานมีการให้ความรู้เรื่องของกัญชากัญชงแบบครบวงจร เพื่อให้ประชาชนที่สนใจเข้ามาศึกษาหาความรู้ นำไปต่อยอดสร้างรายได้ มีทั้งส่วนสัมมนาวิชาการเกี่ยวกับเรื่องกัญชากัญชง ตั้งแต่กระบวนการขออนุญาตเพื่อปลูกกัญชากัญชง วิธีการปลูก การเก็บเกี่ยว ตลอดจนการนำส่วนที่ไม่เป็นยาเสพติดมาประกอบอาหารแบบใดได้บ้าง 

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเวิร์กชอปหลากหลายรายการ อาทิ อาหารจากกัญชา บาล์มกัญชา รวมถึงนิทรรศการโชว์ผลงานจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่มาร่วมเผยแพร่นวัตกรรมเกี่ยวกับกัญชากัญชง ตลอดจนคลินิกกัญชาทางการแพทย์ ที่เปิดให้ประชาชนสามารถเข้ารับการรักษาด้วยกัญชาโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ประชาชนและผู้ที่สนใจสามารถมาร่วมงานได้อย่างไร้กังวล เนื่องจากทางคณะผู้จัดงานมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยผู้มาร่วมงานต้องสวมหน้ากากอนามัย ตรวจวัดอุณหภูมิจากเครื่องสแกนอุณหภูมิ ยืนเว้นระยะห่าง และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ที่ติดตั้งไว้บริเวณงาน

นายธัชกร ยังได้เล่าถึงแนวคิดการพัฒนาและการขับเคลื่อน จ.บุรีรัมย์ทั้งด้านเศรษฐกิจ การแพทย์ และอุตสาหกรรม ตลอดจนด้านการเกษตรและการท่องเที่ยวไว้อย่างน่าสนใจว่า กัญชากัญชงถือว่าเป็นพืชทางเลือกใหม่สำหรับการขับเคลื่อน   จ.บุรีรัมย์ ทั้งด้านเศรษฐกิจ การแพทย์ อุตสาหกรรมและการเกษตรเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะด้านการแพทย์ที่สามารถนำสารสกัดที่ได้มาศึกษาวิจัยเพื่อผลิตเป็นยา รองรับการรักษาโรคได้หลายแขนง หรือนำไปประกอบอาหารเพื่อเพิ่มความอยากอาหารได้

ส่วนประกอบของกัญชงสามารถนำไปแปรรูปได้หลากหลาย อาทิ เครื่องนุ่งห่ม สิ่งของเครื่องใช้ ตลอดจนสามารถนำไปแปรรูปใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง หากด้านอุตสาหกรรมมีความต้องการสูง เกษตรกรสามารถหันมาปลูกกัญชากัญชงเพื่อรองรับความต้องการของตลาดได้ในปริมาณมากตามกลไกเศรษฐศาสตร์ สามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชน จ.บุรีรัมย์และผู้ที่สนใจเพื่อเป็นช่องทางต่อยอดการดำเนินชีวิตได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

“ตอนนี้ต้องบอกว่า จ.บุรีรัมย์ถือเป็น “ก้าวแรก” เรื่องของการให้ความรู้เกี่ยวกับกัญชากัญชงในทุกมิติ ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ เราคาดหวังที่จะให้กัญชากัญชงเป็นสัญลักษณ์ของ จ.บุรีรัมย์ เพราะโดยปกติหากพูดถึง จ.บุรีรัมย์ก็จะนึกถึงสนามแข่งรถ หรือนึกถึงทีมฟุตบอลที่แข็งแกร่งที่สุดในเอเชีย แต่เราอยากจะสร้างให้เป็นภาพจำอีกหนึ่งภาพว่า “หากพูดถึงกัญชากัญชงต้องนึกถึงบุรีรัมย์” โดยผลักดันกัญชากัญชงให้เป็นพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่ของ จ.บุรีรัมย์ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยรวมทั้งใน จ.บุรีรัมย์ และประเทศไทยในทุกมิติ”

ในฐานะพ่อเมืองบุรีรัมย์หวังเป็นอย่างยิ่งว่า งาน “กัญชากัญชง 360 องศา เพื่อประชาชน” ที่กำลังจะเกิดขึ้นที่ จ.บุรีรัมย์ จะเป็นสถานที่สร้างองค์ความรู้ เผยแพร่องค์ความรู้และประโยชน์ของการใช้กัญชากัญชง ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นด้าน ประสบการณ์ ตลอดจนเป็นศูนย์กลางเพื่อการค้นคว้าวิจัย พัฒนาต่อยอดกัญชากัญชงสู่ระดับสากล 

สำหรับก้าวแรกที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันที่ 5-7 มี.ค. 64 นี้ ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ ถือว่าเป็นก้าวสำคัญเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับกัญชากัญชงในทุกมิติ เพื่ออรรถประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติต่อไป

ที่มา:

https://www.matichon.co.th/bullet-news-today/news_2603834


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved