พร้อมรับ “ปลดล็อก – กัญชาเสรี” ประชาชนแห่อบรม “ปลูกกัญชา กัญชง” ถูกกฎหมายต่อเนื่อง

Share this content.

นับถอยหลังอีกไม่กี่วันก็จะถึง 9 มิ.ย. 2565 วันที่จะครบ 120 วัน ที่ประกาศราชกิจจานุเบกษา จะมีผลให้ “กัญชา” ไม่ใช่ยาเสพติด ประเภท 5 อีกต่อไป ด้วยเหตุนี้ ทั้งส่วนของช่อดอก ใบ กิ่ง ก้าน ลำต้น รากและเมล็ด จะถูกปลดล็อกทั้งหมด อย่างไรก็ตาม ร่างดังกล่าว ยังจะควบคุมเรื่องการปลูก สกัด ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เป็นหลัก รวมถึงการใช้ในเชิงสันทนาการ ซึ่งประชาชนที่สนใจปลูก และหวังต่อยอดธุรกิจเกี่ยวกับพืชชนิดนี้ ต่างตั้งหน้าตั้งตารออย่างใจจดใจจ่อ 
ด้วยเหตุนี้ กิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับกัญชาจึงได้รับความสนใจอย่างมาก โดยเฉพาะงานประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์สัญจร 12 เขตสุขภาพ ที่กระทรวงสาธารณสุข ทยอยจัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจบุคลากรทางการแพทย์ ประชาชน และผู้ประกอบการ หลังปลดกัญชาออกจากยาเสพติด หวังส่งเสริมการดูแลรักษาตนเองอย่างมีคุณภาพและปลอดภัย ต่อยอดทางเศรษฐกิจได้ตามนโยบายรัฐบาล 

นอกจากความรู้ในแง่วิชาการและการนำไปใช้บำบัดรักษาโรค เกษตรกร ประชาชน และผู้ที่สนใจจำนวนไม่น้อยยังให้ความสนใจการปลูก และการต่อยอดไปทำผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพราะเชื่อมั่นว่ากัญชา กัญชง จะกลายเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ในอนาคตอันใกล้ ด้วยเหตุนี้ การอบรมให้ความรู้เกษตรกรและผู้สนใจ “หลักสูตรการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการขออนุญาตปลูกกัญชา กัญชง เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ อาหาร และเครื่องดื่ม” ของวิสาหกิจชุมชน Thai Herb Centers ที่มีการจัดอบรมมาอย่างต่อเนื่องกว่า 30 ครั้ง แต่ในปัจจุบันยังพบว่ามีผู้คนให้ความสนใจสอบถาม และสมัครเข้าร่วมอบรมอย่างต่อเนื่อง  

นายธวัช จรุงพิรวงศ์ ประธานวิสาหกิจชุมชน Thai Herb Centers ซึ่งเป็นวิทยากรในการอบรม กล่าวว่า การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการขออนุญาตปลูกกัญชา กัญชง เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ อาหาร และเครื่องดื่ม ซึ่งจัดมาอย่างต่อเนื่องกว่า 30 ครั้ง ในปัจจุบันยังคงได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก เพราะผู้คนยังคงต้องการทราบข้อมูลสำคัญที่ชัดเจนและทันสมัย ได้แก่ การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน การขออนุญาตปลูกและสถานที่ปลูกให้ถูกต้องตามกฎหมาย การเลือกสายพันธุ์กัญชาและกัญชง การเลือกโรงเรือนในการปลูก การปลูกกัญชาให้ได้ผลผลิตสูงและมีคุณภาพ การปลูก ดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว และแปรรูปกัญชา เป็นต้น 

“ข้อมูลในการอบรมนอกจากข้อมูลพื้นฐานแล้ว เรายังต้องมีการอัพเดทตามสถานการณ์ตลอด เช่น ความรู้ความเข้าใจในการขออนุญาตปลูกหรือจดแจ้ง สำหรับประชาชนทั่วไป การขออนุญาตปลูกทั้งบุคคล และวิสาหกิจชุมชน หลัง 9 มิถุนายนที่จะถึง แนวโน้มและการเตรียมพร้อมรับมือกฎหมายใหม่หลัง “กัญชา” ไม่ใช่ยาเสพติด ประเภท 5 เป็นต้น การอบรมจึงต้องให้ความรู้ความเข้าใจ ซึ่งจะเป็นตัวช่วยที่สำคัญในการทำให้ประชาชนและเกษตรกรที่สนใจเดินถูกทาง ไม่เสียเวลา และสามารถขออนุญาตปลูกกัญชา กัญชงได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกกฎหมายในที่สุด” 

ประธานวิสาหกิจชุมชน Thai Herb Centers ว่า การปลูกกัญชา กัญชง รวมทั้งการต่อยอดด้วยการแปรรูปเพื่อความสำเร็จ จำเป็นจะต้องอาศัยหลักวิชาการที่ถูกต้อง เข้าใจกระบวนการ และข้อกฎหมาย รวมทั้งเข้าใจแนวโน้มของธุรกิจกัญชา กัญชง โดยเฉพาะการผลิตในเชิงธุรกิจสู่อาหาร เครื่องสำอาง และเครื่องดื่ม ซึ่งกำลังเป็นเทรนด์ที่มาแรงมากในปี 2565  

การอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการขออนุญาตปลูกกัญชา กัญชง เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ อาหาร และเครื่องดื่ม” มีขึ้นทุกวันเสาร์หรืออาทิตย์ เวลา 9.00 – 15.00 น. ณ ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน Thai Herb Centers หมู่ 2 ตำบลไทรม้า อำเภอเมืองนนทบุรี ผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่งหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Thai Herb Centers (facebook.com/thccenters) โทร. 083-979-9389 Line ID : @Thaiherbcenters

ที่มา:

https://mgronline.com/crime/detail/9650000039608


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved