พังงา พิจารณาอนุญาตผู้ขอปลูกกัญชาเพื่อทางการแพทย์

เมื่อวันที่ 12 ต.ค. 64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาพื้นที่เพาะปลูกกัญชาทางการแพทย์จังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา โดยมีคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมพิจารณาในการอนุญาตผลิต (ปลูก) ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา โดยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสมุนไพร อำเภอกะปง มีผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปากพู่ เป็นผู้ดำเนินกิจการ

ด้วยกฎหมายใช้กัญชา และ กระท่อมทางการแพทย์มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 19 ก.พ.2562 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 เพื่อให้สามารถนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และศึกษาวิจัยได้

ทั้งนี้ สำหรับผู้ขอรับอนุญาตตามวัตถุประสงค์ผลิต (ปลูก) ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา ต้องมีการผลิตที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยที่จำเป็นสำหรับการเพาะปลูกและการผลิตของกัญชาทางการแพทย์และไม่นำไปใช้นอกเหนือวัตถุประสงค์

ขอบคุณภาพข่าว ส.ปชส.จ.พังงา
นายพงษ์ศักดิ์ ประทีป /โกอู๋@ผู้สื่อข่าวอาวุโสจังหวัดพังงา

ที่มา:

https://www.thailandplus.tv/archives/392254

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ชุมชนคนใช้กัญชาเพื่อทางการแพทย์ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2019 Cera. All rights reserved