พัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ใช้ยากัญชาและแชทบอท

Share this content.

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร พัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ใช้ยากัญชาทางการแพทย์ และเทคโนโลยีแชทบอท เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน โดยให้บริการข้อมูลและความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับการใช้กัญชาทางการแพทย์ คาดเปิดให้บริการเร็วๆ นี้


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved