ฟาร์มกัญชา มทส. ร่วมในเส้นทางท่องเที่ยว Unseen New Series โคราช

Share this content.

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นันทกร บุญเกิด นักวิจัยผู้เชี่ยวชาญประจำโครงการผลิตกัญชาเชิงคุณภาพเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มทส. เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วมเปิดตัว “Unseen New Series” ร่วมกับ นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการการด้านการตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นายพิพัทต์ คงสินทวีสุข ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เส้นทางท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ชุมชนเขายายเที่ยง  พร้อมเตรียมเปิดเส้นทางการท่องเที่ยว BCG และ Happy Model เส้นทางท่องเที่ยวสายสุขภาพกัญชา เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมอาคารประชาสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าลำตะคองชลพัฒนา อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรเครือข่าย ประกอบด้วย จังหวัดนครราชสีมา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย ม.ราชภัฎนครราชสีมา และ ม.เทคโนโลยีสุรนารี

ที่มา:

http://www.sut.ac.th/2012/portal_news/detail/7/news20220109


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved