“ภูมิใจไทย” เสนอ “ร่างกฎหมายกัญชา-กัญชง” ต่อประธานสภาฯ แล้ว ย้ำประชาชนยังปลูกเสรีไม่ได้ จนกว่ากฎหมายจะบังคับใช้ 

Share this content.

(26 ม.ค.65) นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย พร้อมสมาชิกพรรค เสนอร่าง พ.ร.บ.กัญชา-กัญชง ให้นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร พิจารณาบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม เพื่อให้ สส. พิจารณาให้ความเห็นชอบ

เหตุผลที่พรรคภูมิใจไทยนำเสนอกฎหมายฉบับนี้ เพื่อส่งเสริมให้ กัญชา – กัญชง เป็นพืชที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ พัฒนาภูมิปัญญาทางการแพทย์ของไทย ให้ประชาชนมีทางเลือกในการดูแลสุขภาพของตนเองเพิ่มมากขึ้น ให้เกิดเป็นประโยชน์ทางเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรม สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชนทั่วไป รวมทั้งเกษตรกรและผู้ประกอบการ ซึ่งจะสามารถหาประโยชน์ได้จากการปลูก การผลิตและการขายผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของพืชกัญชา-กัญชง รวมทั้งสารสกัดต่างๆ และคุ้มครองประชาชน ซึ่งอาจจะได้รับอันตรายจากการบริโภคกัญชา และป้องกันการใช้กัญชา-กัญชงในทางที่ผิด

นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ยืนยันว่า แม้กัญชา-กัญชง จะพ้นจากการเป็นยาเสพติดแล้ว แต่มีความจำเป็นที่จะต้องมีการควบคุมการผลิตและการใช้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล หากมีการนำไปใช้ในทางที่เป็นโทษ นอกเหนือจากการกำหนดไว้ในกฎหมาย ก็จะถูกลงโทษตามกฎหมาย และขณะนี้ประชาชนยังไม่สามารถปลูกกัญชา-กัญชงได้อย่างเสรี จนกว่ากฎหมายฉบับดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้

นายอนุทิน กล่าวต่อว่า ในฐานะที่พรรคภูมิใจไทยนำเสนอนโยบายปลดกัญชา-กัญชง ออกจากยาเสพติด ขอให้มั่นใจว่า ภายใน 120 วันจากนี้ พรรคภูมิใจไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะร่วมกันผลักดันร่างกฎหมายฉบับนี้ให้ผ่านความเห็นชอบได้ เพราะได้กำหนดให้เป็นนโยบาย ซึ่งก็ได้รับการตอบสนองจากนายกรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี

ที่มา:

https://news.ch7.com/detail/546042


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved