มช.ผนึก มทร.อีสาน ร่วมมือด้านเทคโนฯ ข้าว กัญชง กัญชา ระบบราง

Share this content.

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม ศ.พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) อีสาน กล่าวในกาเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) และ มทร.อีสาน ผ่านระบบออนไลน์ โดย รศ.ดรโฆษิต ศรีภูธร รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.อีสาน และ ศ.คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี มช.ร่วมลงนาม ว่า การลงนามในวันนี้ หาก มช.ได้นำองค์ความรู้ และเทคโนโลยีที่มีอยู่มาร่วมมือกับ มทร.อีสาน จะร่วมกันพัฒนาอาชีพ และยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่พี่น้องประชาชนในภาคอีสาน และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของ 2 มหาวิทยาลัย จึงเกิดการประสานงาน และสร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการ และเทคโนโลยีร่วมกันที่ มช.จนนำมาสู่การลงนามในบันทึกความร่วมมือ

“การลงนามความร่วมมือในวันนี้ สอดคล้องกับทิศทาง และอนาคตของการพัฒนาประเทศที่สำคัญ อย่างน้อย 2 ประการ คือ การพัฒนาด้านการศึกษา วิชาการ และวิจัยร่วมกันในระดับอุดมศึกษา และสาขาที่ทั้ง 2 มหาวิทยาลัยร่วมมือกัน ล้วนตอบโจทย์การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนในปัจจุบัน และจะทวีความสำคัญเพิ่มมากขึ้นในอนาคต” ศ.พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ กล่าว

ศ.คลินิก นพ.นิเวศน์ กล่าวว่า การลงนามครั้งนี้ เป็นการนำองค์ความรู้ เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เชิงพื้นที่ทั้งภาคเหนือ และภาคอีสาน โดยมุ่งเน้นไปที่เทคโนโลยีทางด้านข้าว การจัดการขยะ การปลูกและพัฒนาสายพันธุ์พืชสมุนไพรพื้นถิ่น รวมถึง กัญชง กัญชา และระบบราง ความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีตามความเชี่ยวชาญของทั้ง 2 ฝ่าย และด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรระหว่างมหาวิทยาลัย

รศ.ดร.โฆษิต กล่าวว่า การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ มีเป้าหมายร่วมกันในการนำองค์ความรู้ เทคโนโลยี และการวิจัยต่างๆ ที่ มทร.อีสาน และ มช.มีความแข็งแกร่ง มาพัฒนาภาคอีสาน และภาคเหนือร่วมกัน ในฐานะเป็นมหาวิทยาลัยท้องถิ่น เบื้องต้นได้ผสานความร่วมมือในการพัฒนาข้าวสายพันธุ์ต่างๆ การจัดการขยะ การปลูกและพัฒนาสายพันธุ์พืชสมุนไพรพื้นถิ่น รวมถึง กัญชง กัญชา เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์แผนไทยและการสาธารณสุข และนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการแปรรูปพืชสมุนไพรเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ เวชสำอาง และผลิตภัณฑ์อื่นที่สามารถนำไปผลิตเพื่อจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ได้ รวมถึง ความร่วมมือทางด้านระบบราง พร้อมยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ระบบรางให้เป็นไปตามมาตรฐานระบบรางของประเทศ และมาตรฐานสากล

ที่มา:


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved