มทร.ล้านนา เดินหน้าโครงการกัญชาเพื่อสุขภาพ จับมือกรมการแพทย์ฯ และพันธมิตรภาคเอกชนสนับสนุนการผลิตยาแผนไทยจากกัญชา ผลักดันการแพทย์แผนไทยไปสู่แถวหน้าของวงการการแพทย์เพื่อสุขภาพสมัยใหม่ 

Share this content.

               ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ ร่วมกับบริษัท บีสโปค ไลฟ์ ไซเอนซ์ จำกัด (“บีสโปค”) ภายใต้บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ BC และกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (DTAM)เพื่อร่วมมือในการผลิตยาแผนไทยด้านการแพทย์แผนไทยจากกัญชา ที่ปลูกและเติบโตจากโรงเพาะปลูกในจังหวัดน่านภายใต้ความร่วมมือระหว่างบีสโปคกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพื่อศึกษา วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กัญชงและกัญชา รวมถึงสารสกัดจากต้นกัญชงและกัญชา สำหรับการต่อยอดไปสู่ผลิตภัณฑ์ในเชิงการแพทย์  การท่องเที่ยวเพื่อการแพทย์  การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการปลูกกัญชงและกัญชา การพัฒนาอุปกรณ์ที่ทันสมัยในพื้นที่จังหวัดน่าน  จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร

             อธิการบดี มทร.ล้านนา กล่าวว่า “ความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นผลสืบเนื่องจากความสำเร็จที่มหาวิทยาลัยได้ร่วมกับกลุ่มบริษัทบีสโปคในการวิจัย คิดค้นและพัฒนากัญชาเพื่อสุขภาพและในช่วงกลางปี 2565 บีสโปค ซึ่งได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และได้รับการอนุมัติจากองค์การอาหารและยา (อย.) ประกอบด้วย การอนุญาตให้นำเข้าเมล็ดพันธุ์กัญชา 398 เมล็ดจาก 41 สายพันธุ์ ซึ่งถือเป็นเมล็ดพันธุ์กัญชาคุณภาพสูงจากต่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดในแง่ของสายพันธุ์ในประเทศไทย รวมถึงการเพาะปลูกและการวิจัยและพัฒนากัญชา ที่ได้รับใบอนุญาตเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 และการผลิตยาและการเพาะปลูกกัญชาเพื่อการแพทย์แผนไทย ที่ได้รับใบอนุญาตเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา

              ซึ่งนอกจากการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยกลุ่มบริษัท บีสโปค มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน) และโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร ยังได้เข้าร่วม “โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนารูปแบบการนำผลิตภัณฑ์ตำรับยากัญชาทางการแพทย์แผนไทยไปใช้ในสถานพยาบาลและคลินิกเอกชน” ที่จัดทำและนำเสนอโดย DTAM เพื่อส่งเสริมการจ่ายยาที่มีกัญชาเป็นส่วนผสม ผ่านทางคลินิกการแพทย์แผนไทยของภาคเอกชนโดยที่มี 5 หน่วยงาน ได้แก่ มทร.ล้านนา มทร.อีสาน DTAM โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร และบีสโปคร่วมมือกันเพื่อให้กระบวนการทั้งหมด ตั้งแต่การเพาะปลูก ผลิต จัดส่ง และการจ่ายยาประสบความสำเร็จภายใต้บันทึกความเข้าใจและการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว บีสโปคจะร่วมมือกับ DTAM ในการผลิตยาแผนไทยคุณภาพสูงที่มีดอกกัญชาแห้งที่ปลูกและเติบโตจากโรงเพาะปลูกในจังหวัดน่านเป็นส่วนประกอบซึ่งมีแผนที่จะจัดจำหน่ายผ่านคลินิกและศูนย์สุขภาพระดับไฮเอนด์ในเครือข่ายของบีสโปค สำหรับผลิตภัณฑ์หลักจากกัญชาทางการแพทย์แผนไทยจะเป็นสูตรน้ำมันและแคปซูลกัญชาแบบการแพทย์แผนไทยที่ได้รับการรับรองจาก อย. โดยสูตรดังกล่าวสามารถใช้รักษาโรคต่างๆ เช่น ความเครียด วิตกกังวล โรคนอนไม่หลับ และอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเป็นต้น”

ที่มา:

https://www.rmutl.ac.th/news/18516-มทรล้านนา-เดินหน้าโครงการกัญชาเพื่อสุขภาพ-จับมือก


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved