มทร.อีสาน ทำผลิตภัณฑ์จากกัญชาและกัญชงครบวงจร 

Share this content.

รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน) เปิดเผยว่า มทร.อีสาน ได้ดำเนินการขับเคลื่อนด้านพืชสมุนไพรกัญชากัญชง ตั้งแต่ปี 2562 โดยเริ่มต้นทำการปลูก การวิจัย รวมถึงการพัฒนาสายพันธุ์อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ณ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อเป็นสื่อกลางในถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ประชาชนในการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรดังกล่าวอย่างถูกต้องเหมาะสม ถือเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งในด้านของอาหารและสุขภาพที่ มทร.อีสาน มุ่งขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ต่อประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม

โดยเมื่อเเร็ว ๆ นี้ มทร.อีสาน จึงได้เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือกับ บริษัท เซน อินโนเวชั่น กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ฟ้าใหม่สมุนไพรไทย จำกัด เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมจากพืชกัญชาและกัญชงสายพันธุ์ไทยเฉพาะส่วนที่ได้รับอนุญาตให้ผลิตในประเทศ คือ ใบ กิ่งก้าน ลำต้น ราก ไปสู่การพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ที่จะสามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ อาทิ ผลิตภัณฑ์อาหาร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคอื่น ๆ ด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยและได้คุณภาพมาตรฐานระดับสากลที่ เซน อินโนเวชั่น กรุ๊ป มีความเชี่ยวชาญและได้รับการยอมรับจากทั่วโลก นอกจากนี้ความร่วมมือที่เกิดขึ้นยังรวมไปถึงการผลักดันทางด้านการศึกษาเพื่อเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาของ มทร.อีสาน ในการเข้าไปมีบทบาทร่วมกับบริษัทในรูปแบบฝึกงานหรือสหกิจศึกษา เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การทำงานจริงตามอัตลักษณ์บัณฑิตนักปฏิบัติของมหาวิทยาลัย

ทั้งนี้จากการร่วมมือดังกล่าว มทร.อีสาน ได้วางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อจัดจำหน่าย ภายใต้แบรนด์ “หางกระรอก” ซึ่งจะมีผลิตภัณฑ์ที่ได้จากพืชกัญชากัญชงทุกรูปแบบ ทั้งชาชงดื่ม เครื่องดื่ม อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ เวชสำอาง ยาสมุนไพร รวมถึงผลิตภัณฑ์อีกหลากหลาย และนอกจากนี้สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มีความสนใจศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับพืชกัญชากัญชงเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของตน สามารถติดต่อได้ที่ อาจารย์ ดร.โสภิดา สัมปัตติกร รักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนากัญชากัญชงและสมุนไพร มทร.อีสาน โทรศัพท์ 09 -4148 -1687 หรือ สถาบันวิจัยและพัฒนากัญชากัญชงและสมุนไพร มทร.อีสาน ที่อยู่ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร 199 หมู่ 3 ถ.พังโคน-วาริชภูมิ ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร โทรศัพท์ 0 -4277 -2285 ในวันและเวลาราชการ

ที่มา:

https://www.banmuang.co.th/mobile/news/education/267649


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved