มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงานด้านการศึกษา วิจัยกัญชา กัญชง พืชสมุนไพรเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์

Share this content.

27 ตุลาคม 2563 มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร ต้อนรับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงานด้านการศึกษา วิจัยกัญชา กัญชง พืชสมุนไพรเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นสพ.ชเวง สารคล่อง คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์มทร.อีสาน ได้ร่วมให้การต้อนรับ และได้มีการบรรยายสรุป กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ณ ห้องประชุมค้ำคูณ 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร และได้ลงพื้นที่ไปยังแปลงกัญชาเพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับกระบวนการปลูกและการเก็บเกี่ยวกัญชาในระบบเกษตรอินทรีย์ หลังจากนั้นได้เข้าศึกษาดูงานคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยสกลนคร หลวงปู่แฟ๊บ สุภัททโท

ขอบคุณภาพจาก : skc.rmuti.ac.th

อ้างอิง:

https://www.skc.rmuti.ac.th/around/cmru_canna

ที่มา : https://www.cannhealth.org/content/8203/cannhealth


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved