มอบอาคารผลิตยาสมุนไพรเตรียมผลิตน้ำมันกัญชา

Share this content.

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 1 ต.ค.63 ที่โรงพยาบาลโพนพิสัย อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย นายยุทธนา ศรีตะบุตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย เป็นประธานส่งมอบอาคารโรงงานผลิตยาสมุนไพรและศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน แก่ พญ.นรินทิพย์ ฤทธิ์ฐิติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพนพิสัย โดยมีนายถาวร สังฆะมาน นายอำเภอโพนพิสัย นายแพทย์วิษณุ วิทยาบำรุง นายแพทย์สาธารณสุข จ.หนองคาย พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมในพิธี

นายยุทธนา ศรีตะบุตร นายก อบจ.หนองคาย กล่าวว่า อบจ.ได้ให้การสนับสนุนโรงพยาบาลโพนพิสัยในฐานะโรงพยาบาลแม่ข่ายในการดำเนินการจัดบริการประชาชนในพื้นที่ อ.โพนพิสัย และใกล้เคียง ซึ่งโรงงานผลิตยาแห่งนี้จะผลิตยาแผนไทยที่จำเป็นสำหรับชุมชนและเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือกและสมุนไพร ในท้องถิ่นภายใต้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง จาก อบจ.หนองคาย โดยวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตยาแผนไทย อบจ.หนองคาย จะส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร หมอพื้นบ้าน อสม.และประชาชนทั่วไป ในการปลูกและแปรรูปเพื่อส่งเข้าโรงงาน ให้ประชาชนได้มีอาชีพ มีรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมถึงสนับสนุนงบประมาณในการจัดหาเครื่องจักรและการจัดการด้วย

ด้าน พญ.นรินทร์ทิพย์ ฤทธิ์ฐิติ ผอ.รพ.โพนพิสัย กล่าวว่า โรงงานแห่งนี้คาดว่าเป็นแห่งแรกของจังหวัดหนองคายที่ดำเนินการผลิตยาสมุนไพร ซึ่งในปีงบประมาณ 2564 โรงงานแห่งนี้มีเป้าหมายที่จะร่วมกับศูนย์การวิจัยและสำนักวิชาการที่เกี่ยวข้องผลิตน้ำมันกัญชา ซึ่งมีผลการวิจัยว่ามีสรรพคุณในการรักษาโรคได้หลายชนิดและเป็นที่ต้องการของประชาชนในพื้นที่ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาระบบสุขภาพในระดับประเทศ

สำหรับอาคารโรงงานผลิตยาสมุนไพรและศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการแพทย์แผนไทยแห่งนี้ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว ออกแบบให้มีพื้นที่ใช้สอยขนาดยาว 32 เมตร กว้าง 10 เมตร จำนวน 1 หลัง แบ่งพื้นที่ใช้สอยเป็นส่วนของโรงงานผลิตยา และศูนย์ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีแพทย์แผนไทย เภสัชกรแผนไทย และบุคลากรในสาขาที่เกี่ยวข้องประจำการ จำนวน 10 คน รวมมูลค่าก่อสร้าง 3 ล้านบาท.

อ้างอิง:

https://www.msn.com/th-th/news/national/

ที่มา :

https://www.cannhealth.org/content/8140/cannhealth


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved