ม.รังสิต เปิดสอน “ธุรกิจกัญชา” ครบวงจร พร้อมมอบทุนการศึกษาต่อยอดทำธุรกิจอาหาร

Share this content.

ม.รังสิต เปิดสอน “ธุรกิจกัญชา” ครบวงจร จบได้ภายในเวลา 3 ปีครึ่ง พร้อมมอบทุนการศึกษา 2 ทุนผู้สนใจต่อยอดทำธุรกิจอาหาร

เมื่อวันที่ 24 เม.ย. รศ.ดร.บัญญัติ เศรษฐฐิติ คณบดีคณะนวัตกรรมเกษตร วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพและอาหาร มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดเผยว่า วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพและอาหาร ม.รังสิต เป็นวิทยาลัยที่ถูกก่อตั้งโดยดำริของท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ เพื่อให้เกิดการบูรณาการเชื่อมโยงระหว่างการเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีอาหาร ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนสินค้าเกษตร ซึ่งเป็นสินค้าหลักของประเทศไทย อีกทั้งเป็นสินค้าที่มีศักยภาพสูง ทั้งในเรื่องของปริมาณผลผลิต และเรื่องของคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ให้ไปได้ไกลทัดเทียมสินค้าจากนานาประเทศให้ประเทศไทย เป็นการคืนกำไรให้แก่แผ่นดิน ด้วยการผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและความเข้าใจเชิงบูรณาการ ทำให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องได้

ในปีการศึกษา 2564 นี้ คณะเทคโนโลยีอาหาร ม.รังสิต ได้เปิดสอน “ธุรกิจกัญชา” ครบวงจร ในหลักสูตร ธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งสามารถจบได้ภายในเวลา 3 ปีครึ่ง โดยจะได้เรียนวิชาการเป็นผู้ประการ การตลาดดิจิตัล เทคนิคการปลูกกัญชา การใช้ประโยชน์จากสารสกัดกัญชา การนำกัญชามาใช้ในอาหารประเภทต่างๆ และกฎหมายที่ต้องรู้ เกี่ยวกับกัญชา นอกจากเรื่อง กัญชาแล้ว ที่นี่ยังสอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร และเครื่องดื่ม เพื่อทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบของตัวเอง และ ทดลองขายจริง โดยเชื่อว่า “การเรียนรู้เกิดจากการปฏิบัติ” นอกจากนี้ มหาวิทยาลัย ยังมีทุนการศึกษามอบให้สำหรับผู้ที่สนใจต่อยอดทำธุรกิจอาหารที่เกี่ยวข้องกับกัญชา/กัญชง อีกจำนวน 2 ทุน ผู้สนใจสามารถสอบถามได้ที่ ผศ.วนิดา โอศิริพันธุ์ คณะเทคโนโลยีอาหาร วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตรและเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยรังสิต 081-844-6462

“คนรุ่นใหม่ที่มีความมุ่งมั่น มีจินตนาการ มีความตั้งใจ มีความฝัน อยากมีธุรกิจอาหารเป็นของตัวเอง แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร หรือ ใครที่ยังไม่รู้ว่าจะทำอะไรในอนาคต.. มาที่ ม.รังสิต เราพร้อมสานฝันและ สร้างอนาคตไปด้วยกัน”รศ.ดร.บัญญัติ กล่าว

ที่มา:

https://siamrath.co.th/n/238355


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved