ม.ราชภัฏอุบลฯ จับมือ 2 บริษัทยักษ์ใหญ่ เดินหน้าวิจัยสายพันธุ์กัญชง-กัญชา เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ สร้างรายได้ให้ชุมชน

Share this content.

         ที่ห้องโกมุท ชั้น 4 อาคารเรียนและปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี พลเอก นิรุทธ เกตุสิริ นายกสภามหาวิทยาลัย ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ด้านการศึกษาวิจัยและพัฒนา กัญชง กัญชา กระท่อมและพืชสมุนไพรอื่น ๆ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มี รศ.ธรรมรักษ์ ละอองนวล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กับบริษัท แคนนอฟท์ จำกัด มี นายเกรียงไกร ลาภจตุรพิธ กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนอุบลรักกัญช์ มี นายจำรัส เอมกลาง ประธานเครือข่ายฯ ร่วมลงนามในข้อตกลงดังกล่าว

          ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนทางด้านการศึกษา พัฒนาองค์ความรู้แก่นักศึกษาและบุคลากร ในงานวิจัยด้านการเกษตร การปลูก การปรับปรุงพันธุ์ การพัฒนาสายพันธุ์พืช “กัญชง กัญชา” และสมุนไพรอื่น ๆ การเก็บเกี่ยวผลผลิต การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ อาทิ สารสกัด สินค้าแปรรูปตำรับยา และสมุนไพร เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และในเชิงพาณิชย์ รวมไปถึงการจัดการศึกษารูปแบบสหกิจศึกษาร่วมกัน สามารถสร้างอาชีพให้กับนักศึกษาและชุมชนท้องถิ่น ตลอดจนการบริการทางสาธารณสุข การท่องเที่ยว แบบครบวงจร ภายใต้ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ที่มา:

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210826141559524


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved