ม.วลัยลักษณ์ จับมือ กรมแพทย์แผนไทยฯ และ 6 บริษัทเอกชน ลงนามความร่วมมือ พัฒนางานวิจัย กัญชา กัญชง และกระท่อม

Share this content.

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ และ นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมด้วยผู้บริหาร 6 บริษัทภาคเอกชนร่วมกันลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนางานวิจัยด้านสมุนไพร กัญชา กัญชง และกระท่อม เพื่อเพื่อดำเนินงานโครงการวิจัยด้านกัญชา กัญชง และกระท่อม รวมทั้งสิ้นกว่า 10 โครงการ  โดยมีผู้บริหาร บุคลากรของม.วลัยลักษณ์ ผู้บริหารกรมแพทย์แผนไทยฯ ภาคเอกชน นักวิจัยและสื่อมวลชนร่วมกันเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมหัวตะพานและห้องเกียรติยศ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีฯ 

การลงนามความร่วมมือกับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมกับบริษัทเอกชนอีก 6 บริษัท  ได้แก่ บริษัท ดร. ซีบีดี จำกัด  บริษัทธนัทเฮิร์บ สยาม ซีบีดีแอนด์ ทีเอชซี วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด  บริษัท ควอด เพลย์ (ไทยแลนด์) จำกัด  บริษัท ชูฮาดา (ประเทศไทย) จำกัด  บริษัทเหล่าบัณฑิตกรีน จำกัด และบริษัท ไฮกรีนฟาร์ม จำกัด ในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อดำเนินงานโครงการวิจัยด้านกัญชา กัญชง และกระท่อม รวมทั้งสิ้นกว่า 10 โครงการ โดยม.วลัยลักษณ์ ได้ตั้งคณะกรรมการกำกับการวิจัย พัฒนา และใช้ประโยชน์จากกัญชา กัญชง และกระท่อมขึ้น เพื่อทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมสำหรับตอบโจทย์  ความต้องการของตลาดทั้งใน และต่างประเทศ พร้อมทั้งได้ให้การสนับสนุนพื้นที่วิจัย   แก่ภาคเอกชน เพื่อการพัฒนาสายพันธุ์ ระบบปลูก และผลิตกัญชา กัญชง และกระท่อม อีกกว่า 130 ไร่ 

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังให้การสนับสนุนภาคเอกชน ให้ได้เข้าถึงเครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์ทดสอบด้านห้องปฏิบัติการ และภายใต้โครงการวิจัยเหล่านี้ มีนักวิจัยของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และมหาวิทยาลัยอื่นๆ ได้ร่วมกันกับนักวิจัยของภาคเอกชนในการพัฒนางานวิจัยด้านสมุนไพร กัญชา กัญชง  และกระท่อม กว่า 10 ราย

ภายในงานได้มีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ จากกัญชา กัญชง กระท่อม   และพืชสมุนไพรต่างๆ เช่น กาแฟกัญชา ชากัญชา คุกกี้กัญชา หมากฝรั่งกัญชา เป็นต้น ที่ปัจจุบันได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ทั้งด้วยสรรพคุณทางการแพทย์ และการใช้เพื่อดูแลสุขภาพ อีกช่วงที่ผ่านมามีแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทำให้ประชาชนนิยมบริโภคผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรมากขึ้น 

อย่างไรก็ตามความคืบหน้าการออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกัญชากัญชงโดยเฉพาะประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภทที่ 5 พ.ศ.2565 ปลดกัญชาออกจากยาเสพติดนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ลงนามเรียบร้อยแล้ว แต่ประกาศนี้จะมีผลบังคับใช้ใน120วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา หรือ หลังวันที่ 9 มิ.ย. 2565 

ที่มา:

https://www.wu.ac.th/th/news/21136


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved