ยันผลแล็บ’กัญชา’ตากแห้ง พบ’สารเสพติด’เกินขนาด

Share this content.

“รศ.ดร.วีรชัย พุทธวงศ์” เปิดผลแล็บ “กัญชาแห้ง” สินค้าที่มีการขายในสังคมออนไลน์ พบใบ ราก ลำต้น มีสาร THC เกิน 0.2% โดยน้ำหนักตามกฎหมาย ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข  ศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 15.53 น. 

เมื่อวันที่ 15 ม.ค. รศ.ดร.วีรชัย พุทธวงศ์ หรือ อาจารย์อ๊อด อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวเกี่ยวกับเรื่องกัญชาตากแห้ง โดยระบุข้อความว่า “ผลแล็บยันสารเสพติดเกินทุกตัว สินค้าเทรนด์ใหม่สายเขียว”

ห้องปฏิบัติการสกัดและวิเคราะห์กัญชา ซึ่ง อ.อ๊อด เป็นหัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัย ได้รับตัวอย่างจากประชาชนผู้หวังดีได้ส่ง ใบกัญชาแห้ง ส่วนของลำต้นแห้ง รากแห้ง จากสินค้าที่มีการประกาศขายในสังคมออนไลน์ ส่งมาตรวจที่ห้องปฏิบัติการ พบสาร THC หรือ Tetrahydrocannabinol เกินกว่ากฎหมายกำหนด

จาก ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างส่วนต่างๆของกัญชา ที่ได้รับจากประชาชนโดย การวิเคราะห์ ใบ ต้น และราก ด้วยเครื่อง High performance liquid chromatography หรือ HPLC ยี่ห้อ Shimadzu รุ่น CTO-10AS VP ซึ่งใช้ Condition คือ Mobile Phase A ใช้เป็น Ultrapure water และ Mobile Phase B ใช้เป็น Acetonitrile ผสมกับ Phosphoric acid  โดยใช้อัตราส่วนเป็น 30:70, อุณหภูมิ Oven อยู่ที่ 40 องศาเซลเซียส, อัตราการไหล 1,500 มิลลิลิตรต่อนาที, ความยาวคลื่น 220 นาโนเมตร และ ระยะเวลาการ Run 15 นาที

ซึ่งตัวอย่างกัญชาที่นำมาวิเคราะห์นั้น ในใบและรากจะทำการปั่น ส่วนต้นจะทำการหั่นเป็นชิ้นเล็ก ๆ จากนั้นนำมาชั่งด้วยเครื่องชั่ง 4 ตำแหน่ง โดยให้น้ำหนักอยู่ที่ 0.5xxx กรัม แล้วนำไปสกัดด้วย Ethanol 3 ครั้ง ครั้งละ 20 มิลลิลิตร เพื่อให้แน่ใจว่าสาระสำคัญนั้นออกมาหมด ในแต่ละครั้งนั้นจะนำไปตั้งบน hotplate stirring เพื่อทำการกวนสารเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 4 ชั่วโมง แล้วนำมากรองแล้วทำการสกัดซ้ำโดยใช้ Ethanol

เมื่อทำการสกัดครบ 3 ครั้งแล้ว นำสารสกัดที่ได้ไประเหยตัวทำละลายออก ด้วยเครื่อง Rotary Evaporator ให้เหลือสารตัวอย่างประมาณ 6-8 มิลลิตร จากนั้นนำสารตัวอย่างมากรองใส่ขวด vial โดยใช้ Nylon filter ขนาด 0.45 ไมโครเมตร จากนั้นนำไปวิเครื่องด้วยเครื่อง HPLC โดยใช้ condition เบื้องต้น นำสารตัวอย่างมาฉีด ด้วย syring ฉีดในปริมาณ 5 ไมโครลิตร ซึ่งผลที่ได้จากการวิเคราะห์ ใบ ต้น และราก กัญชา เป็นดังนี้

ส่วนใบของกัญชาพบ THC หรือ Tetrahydrocannabinol 0.756% โดยน้ำหนัก ดังแสดงในภาพที่ 1 Chromatogram ของใบกัญชา จาก ภาพที่ 1 จะเห็นได้ว่าในใบกัญชา นั้นพบ สารสำคัญ 7 ชนิด ดังนี้

1.Cannabidivarin หรือ CBDV มีความเข้มข้นเท่ากับร้อยละ 0.008 โดยน้ำหนัก
2.Cannabigerolic Acid หรือ CBGA มีความเข้มข้นเท่ากับร้อยละ 1.269 โดยน้ำหนัก
3.Cannabidiol หรือ CBD มีความเข้มข้นเท่ากับร้อยละ 0.565 โดยน้ำหนัก

4. Tetrahydrocannabivarin หรือ THCV มีความเข้มข้นเท่ากับร้อยละ 0.297 โดยน้ำหนัก
5. Cannabinol หรือ CBN มีความเข้มข้นเท่ากับร้อยละ 0.004 โดยน้ำหนัก
6. Tetrahydrocannabinol หรือ THC มีความเข้มข้นเท่ากับร้อยละ 0.756 โดยน้ำหนัก 7. Tetrahydrocannabinolic Acid หรือ THCA มีความเข้มข้นเท่ากับร้อยละ 9.169 โดยน้ำหนัก

ส่วนรากของกัญชา THC หรือ Tetrahydrocannabinol 0.223% โดยน้ำหนัก ดังแสดงในภาพที่ 2 Chromatogram ของรากกัญชา จาก ภาพที่ 2 จะเห็นได้ว่าในรากกัญชา นั้นพบ สารสำคัญ 9 ชนิด ดังนี้

1. Cannabidivarin หรือ CBDV มีความเข้มข้นเท่ากับร้อยละ 0.002 โดยน้ำหนัก
2. Cannabidolic Acid หรือ CBDA มีความเข้มข้นเท่ากับร้อยละ 0.006 โดยน้ำหนัก
3.Cannabigerolic Acid หรือ CBGA มีความเข้มข้นเท่ากับร้อยละ 0.056 โดยน้ำหนัก
4. Cannabidiol หรือ CBD มีความเข้มข้นเท่ากับร้อยละ 0.056 โดยน้ำหนัก

5. Tetrahydrocannabivarin หรือ THCV มีความเข้มข้นเท่ากับร้อยละ 0.022 โดยน้ำหนัก
6. Cannabinol หรือ CBN มีความเข้มข้นเท่ากับร้อยละ 0.002 โดยน้ำหนัก
7. Tetrahydrocannabinol หรือ THC มีความเข้มข้นเท่ากับร้อยละ 0.223 โดยน้ำหนัก        
8. Cannabichromene หรือ CBC มีความเข้มข้นเท่ากับร้อยละ 0.001 โดยน้ำหนัก
9. Tetrahydrocannabinolic Acid หรือ THCA มีความเข้มข้นเท่ากับร้อยละ 1.083 โดยน้ำหนัก

ส่วนต้นของกัญชา THC หรือ Tetrahydrocannabinol 0.488% โดยน้ำหนัก ดังแสดงในภาพที่ 3 Chromatogram ของต้นกัญชา จาก ภาพที่ 3 จะเห็นได้ว่าในต้นกัญชา นั้นพบ สารสำคัญ 8 ชนิด ดังนี้

1. Cannabidivarin หรือ CBDV มีความเข้มข้นเท่ากับร้อยละ 0.002 โดยน้ำหนัก
2. Cannabidolic Acid หรือ CBDA มีความเข้มข้นเท่ากับร้อยละ 0.009 โดยน้ำหนัก
3.Cannabigerolic Acid หรือ CBGA มีความเข้มข้นเท่ากับร้อยละ 0.262 โดยน้ำหนัก
4. Cannabidiol หรือ CBD มีความเข้มข้นเท่ากับร้อยละ 0.132 โดยน้ำหนัก

5. Tetrahydrocannabivarin หรือ THCV มีความเข้มข้นเท่ากับร้อยละ 0.078 โดยน้ำหนัก
6. Cannabinol หรือ CBN มีความเข้มข้นเท่ากับร้อยละ 0.007 โดยน้ำหนัก
7. Tetrahydrocannabinol หรือ THC มีความเข้มข้นเท่ากับร้อยละ 0.488 โดยน้ำหนัก         
8. Tetrahydrocannabinolic Acid หรือ THCA มีความเข้มข้นเท่ากับร้อยละ 3.636 โดยน้ำหนัก

ทั้งนี้ ผลการตรวจสอบ ใบ ลำต้น ราก  พบสาร THC หรือ Tetrahydrocannabinol เกิน 0.2%โดยน้ำหนักตามกฎหมาย ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ. 2563  วันที่ 14 ธันวาคม 2563
 
ขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบ : Weerachai Phutdhawong, High Thailand

ที่มา:

https://www.dailynews.co.th/regional/819204


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved