“ยากัญชา” ทางเลือกใหม่รักษา “โรคลมชักรักษายากในเด็ก”

Share this content.

ปัจจุบันมีผู้ป่วยโรคลมชักรักษายากในเด็กจำนวนมาก ที่ใช้ยากันชักมาแล้ว 8-10 ชนิด แต่ไม่ได้ผล ล่าสุดสถาบันประสาทวิทยา ทดลองนำน้ำมันกัญชาที่มีสาร CBD สูง มาใช้รักษาผู้ป่วยกลุ่มนี้ ปรากฏว่าได้ผลดี ลดอาการชักได้ถึง 50% เตรียมผลักดันเข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติ ช่วยให้ผู้ป่วยเข้าถึงยากัญชาอย่างถ้วนหน้า


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved