“ยาทำลายพระสุเมรุ” มีส่วนผสมช่อดอกกัญชา พร้อมจำหน่ายในคลินิกเอกชนแล้ว

Share this content.

“ยาทำลายพระสุเมรุ” ตำรับยาแรกที่มีช่อดอกกัญชาเป็นส่วนผสมของ วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ ม.รังสิต ร่วมกับโรงงานเภสัชกรรมทหาร กระทรวงกลาโหม ที่พร้อมจำหน่ายผ่านให้คลินิกเอกชนแล้ว
“ยาทำลายพระสุเมรุ” นี้ มีสรรพคุณรักษาอาการเกร็งของกล้ามเนื้อ แขนขาอ่อนแรง เหน็บชา และใช้ในการรักษาผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต  
ตำรับยาดังกล่าวนี้สามารถบูรณาการไปพร้อมกับการนวด กดจุด ด้วยการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และการแพทย์แผนไทยให้มีประสิทธิภาพในการรักษาได้ดียิ่งขึ้น  
ด้วยองค์ความรู้ทางเภสัชขั้นสูงของวิทยาลัยเภสัชศาสตร์ ม.รังสิต ที่ร่วมมือกับการผลิตยาที่ได้มาตรฐานสูงของโรงงานเภสัชกรรมทหาร จึงทำให้ตำรับยาทำลายพระสุเมรุนี้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานสูง เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการรักษา มีคุณภาพ และมีความปลอดภัย  
โดยในเบื้องต้น คลินิกเครือข่ายที่ได้รับโควต้ามาจัดจำหน่ายยาทำลายพระสุเมรุ มี 3 แห่งคือ

1. กรุงเทพแพทย์แผนบูรณาการสหคลินิก สีลมซอย 9
โทร. 021156619097 181 7151
LIsNE@: @bimpolyclinic
หรือ
https://line.me/R/ti/p/%40bimpolyclinic
2. เอ็ม ดับบลิว เวลล์เนส สหคลินิก ถนนรัชดาภิเษก
โทร. 02276509302 276 5094
LINE@: @mw-wellness
หรือ
https://bit.ly/3vv8d1M
3. คลินิกการแพทย์แผนตะวันออก ม.รังสิต
โทร. 02-997-2222

โดยทุกท่านสามารถรับบริการตำรับยาทำลายพระสุเมรุได้ในคลินิกทั้ง 3 แห่งนี้ เป็นเบื้องต้น  
อย่างไรก็ตาม แม้ตำรับยาทำลายพระสุเมรุ จะเป็นที่ต้องการของผู้ป่วยจำนวนมาก ทางวิทยาลัยเภสัชศาสตร์ ม.รังสิต ได้เปิดโควตายาทำลายพระสุเมรุเอาไว้ “บางส่วน” เพื่อเปิดโอกาสให้กระจายจ่ายผ่านให้กับคลินิกและโรงพยาบาลเอกชนอื่นๆ ทั่วประเทศ ที่มีใบอนุญาตจำหน่ายกัญชา ได้มีตำรับยาที่มีคุณภาพนี้สำหรับจ่ายให้กับผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายต่อไป 
ทั้งนี้ คลินิกเอกชนหรือโรงพยาบาลเอกชนใดที่ได้รับใบอนุญาตจำหน่ายกัญชาแล้ว แต่ยังไม่มีกัญชาที่ถูกต้องตามกฎหมาย และมีความประสงค์ที่จะซื้อตำรับยาทำลายพระสุเมรุที่มีมาตรฐานสูง เพื่อใช้จำหน่ายให้กับผู้ป่วยในสถานประกอบการของตัวเอง สามารถติดต่อประสานงานได้ที่  
สถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย มหาวิทยาลัยรังสิต โทร.ติดต่อที่หมายเลข  0619506666

ขอย้ำว่า มีจำนวนจำกัดนะครับ ใครติดต่อมาก่อนตามคิวครับ ข้อสำคัญคลินิกใดเข้าร่วมโครงการนี้แล้ว ยังมีโอกาสได้รับผลิตภัณฑ์กัญชาและผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากวิทยาลัยเภสัชศาสตร์ ม.รังสิตเพื่อไปจำหน่ายในโอกาสต่อไปด้วย 

ด้วยความปรารถนาดี

ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์
คณบดีสถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย มหาวิทยาลัยรังสิต

วันที่ 21 มีนาคม 2565
https://www.facebook.com/123613731031938/posts/5107269505999644

อ่านข่าวเภสัชฯ ม.รังสิต จับมือ 2 หน่วยงานภาครัฐ ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ที่เกิดจากการวิจัยพัฒนาตำรับแรกสำเร็จแล้ว
https://mgronline.com/qol/detail/9650000017344

ที่มา:

https://mgronline.com/qol/detail/9650000027627


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved