ยาสูบเดินหน้าปลูกกัญชง-กัญชาขายปีหน้า

Share this content.

คลังหนุนล้านเปอร์เซ็นต์ ให้ ยสท.เดินหน้าปลูกกัญชง-กัญชา ขายได้ปีหน้า

นายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.) เปิดเผยว่า ได้หารือกับ นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.คลัง ซึ่งให้การสนับสนุน 1 ล้านเปอร์เซ็นต์ ให้ ยสท.เดินหน้าปลูกกัญชง-กัญชา เป็นพืชเศรษฐกิจเพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์ จากที่ร่วมมือกับสถานศึกษาเพื่อวิจัย พัฒนาเพื่อใช้ในการแพทย์ มาก่อนหน้านี้แล้ว

หลังจากนี้ ทาง รมช.คลัง ให้ ยสท. สามารถทำข้อตกลงกับภาคเอกชน เพื่อต่อยอดการใช้กัญชง-กัญชาในเชิงพาณิชย์ได้ ซึ่งหลักการ ข้อติดขัดทางกฎหมายต่างๆ ได้เสนอหารือไปที่สำนักงานคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ (สคร.) แล้ว ทั้งนี้ หาก สคร.และคลังเห็นชอบ ก็ต้องมีการเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติ ขั้นตอนต่อไป ยสท.ก็จะต้องเปิดรับลงทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกกัญชง-กัญชา ให้ชัดเจน ซึ่ง ยสท.มีข้อมูลผู้ปลูกใบยาทั้งหมด สามารถควบคุมได้ จะมีความชัดเจนในปีงบประมาณ 2564 และเริ่มมีการขายได้ในปลายปีงบประมาณ 2565 หรือปลายปี 2564 หน้านี้

นายภาณุพล กล่าวว่า ในส่วนของ ยสท. ยังมีเกษตรกรที่ปลูกยาสูบและลงทะเบียนกับ ยสท. สามารถที่จะเปลี่ยนมาปลูกกัญชง-กัญชา ได้ ซึ่งจะเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรหลายเท่าตัว จากข้อมูลของ ยสท. พบว่า กษตรกรมีรายได้จากการปลูกใบยาสูบ 23,000 บาทต่อไร่ แต่หากมาปลูกกัญชง-กัญชา เป็น 250,000-500,000 บาทต่อไร่

“ยสท. ต้องหาทางเพิ่มรายได้ให้กับองค์กร และเกษตรกรที่เป็นพันธมิตรมีรายได้เพิ่มมากขึ้น การขายบุหรี่ได้ลดลง รายได้จากการขายกัญชง-กัญชา จะทำให้รายได้ของ ยสท. และเกษตรที่ปลูกใบยาสูบเพิ่มขึ้น” นายภาณุพล กล่าว

ที่มา : https://www.posttoday.com/finance-stock/news/637869


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved