ยโสธรเดินหน้าปลูกกัญชาใชัประโยชน์ทางการแพทย์แห่งแรกที่อ.เลิงนกทา

Share this content.

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 27 กรกฏาคม 2564 ที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรออแกนิคอำเภอเลิงนกทา บ้านด่าน ตำบลสามแยก อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร นายแพทย์ ธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธรเป็นประธานปลูกกัญชา ตามโครงการพัฒนากัญชาสำหรับใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ที่โรงเรือน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรออแกนิคอำเภอเลิงนกทาซึ่งเป็นแห่งแรกของจังหวัดยโสธรโดยมีนายสุพิช สามารถ นายอำเภอเลิงนกทา นายพันทอง จันทร์สว่าง สาธารณสุขอำเภอเลิงนกทา และ อสม. เจ้าหน้าที่รพ.สต.สามแยก ร่วมปลูกในครั้งนี้

ที่มา:

https://siamrath.co.th/n/265697


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved