ย้ำห้ามปลูกกัญชากัญชงในพื้นที่ป่าสงวน ผู้ปลูกและจนท.ต้องให้ข้อมูลที่ตรงกัน

Share this content.

หนองคาย-ผู้ว่าฯหนองคายย้ำห้ามปลูกกัญชากัญชงในพื้นที่ป่าสงวน แนะให้ข้อมูลที่ถูกต้องตรงกันทั้งผู้ปลูกและเจ้าหน้าที่ป้องกันทำผิดกฎหมาย

เมื่อเวลา 09.00 น. วันนี้(19 พ.ย.) ที่ห้องประชุมโรงแรมพันล้าน อ.เมืองหนองคาย นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดการประชุมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านกัญชากัญชงและพนักงานเจ้าหน้าที่จังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ 2565

นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย กล่าวว่า นโยบายของกระทรวงสาธารณสุขที่เปิดโอกาสให้กัญชา กัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจ เป็นสารเสพติดที่นำมาสกัดเป็นยารักษาโรคได้นั้น ประชาชนและผู้ประกอบการจะใช้กัญชา กัญชาอย่างไรให้ถูกกฎหมาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องให้ความรู้และข้อมูลที่ถูกต้องตรงกัน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาจากข้อมูลที่คลาดเคลื่อนหรือการลักลอบกระทำความผิด

ซึ่งการอนุมัติอนุญาตว่าใครจะสามารถปลูกกัญชา กัญชง ได้มากน้อยเพียงใด พื้นที่ปลูกจุดไหน ข้อมูลพื้นฐานเหล่านี้แต่ละอำเภอจะต้องรวบรวมข้อมูลรายงานส่งทางจังหวัดเพื่อพิจารณาอนุมัติอนุญาตให้ดำเนินการได้

ดังนั้นทุกฝ่ายจะต้องมีข้อมูลที่ถูกต้อง และเมื่อได้ข้อมูลแล้วอยากให้มีการเผยแพร่ข้อมูลเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารให้ทุกคนได้ทราบว่ามีพื้นที่ใดปลูกกัญชา กัญชงบ้าง มีใครเป็นผู้ปลูก โดยต้องย้ำกับพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายให้เคร่งครัดตรวจสอบข้อมูล ห้ามปลูกกัญชา กัญชงในพื้นที่ป่าสงวนเด็ดขาด และจะต้องปลูกภายใต้ข้อกำหนดที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น

ส่วนการนำมาแปรรูป ไม่ว่าจะเป็นอาหาร หรือ เครื่องดื่ม ผู้ประกอบการต้องระบุแหล่งที่มาของกัญชาให้ชัดเจนตามข้อกำหนดที่ระบุไว้เนื่องจากกฎหมายเกี่ยวกับกัญชายังคงมีอยู่

ทั้งนี้ จ.หนองคาย มีผู้รับอนุญาตในการผลิต(ปลูก) ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 แล้วจำนวน 17 ราย รวม 42 พื้นที่ จำแนกเป็นกัญชา 5 ราย 5 พื้นที่ เป็นกัญชงจำนวน 12 ราย 37 พื้นที่ และนอกจากนี้จังหวัดหนองคายมีผู้รับอนุญาตผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพประเภทอาหาร เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สามารถนำส่วนของกัญชา กัญชงที่ไม่จัดเป็นยาเสพติดมาใช้เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อเพิ่มมูลค่าในผลิตภัณฑ์ได้ จำนวนกว่า 100 ราย

ในการประชุมครั้งนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย เน้นชี้แจงข้อกฎหมาย แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพ การส่งเสริมสมุนไพร กัญชา กัญชง เพื่อสุขภาพและเศรษฐกิจ สร้างความสามารถในการแข่งขันทางการตลาดต่อไป.

ที่มา:

https://mgronline.com/local/detail/9640000114763


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved