“รฏาวัญ”ติงปลดล็อกกัญชาไม่ครบทุกส่วน

Share this content.

“รฏาวัญ” ติงปลดล็อกกัญชา ทำไมไม่ปลดทุกส่วน หวั่นทำสับสน ชี้ “ดอก” มีสรรพคุณทางยาดีที่สุด

นางรฎาวัญ วงศ์ศรีวงศ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน ผู้ร่วมก่อตั้งพรรคเสมอภาค กล่าวว่า ตามที่คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษมีมติปลดล็อกพืชกัญชา-กัญชง สามารถนำส่วนของใบ กิ่ง ก้าน ลำต้น และรากมาใช้ จึงปลดส่วนนี้ออกจากการเป็นยาเสพติดให้โทษเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้มากขึ้น ว่า มติดังกล่าวนี้ มีการยกเว้นไม่ปลดล็อกส่วนที่เป็นดอกกัญชา-กัญชง ประชาชนจะใช้ดอกไม่ได้เลย ทั้งๆที่เป็นส่วนที่มีสรรพคุณสูง จะใช้ได้แค่ใบ กิ่งก้าน ลำต้น และรากที่มีสรรพคุณไม่ดีเท่ากับดอก ตนไม่เข้าใจว่าทำไมไม่ปลดล็อกทุกส่วนรวมทั้งดอกด้วย จากข้อมูลการแพทย์แผนไทยมี 16 ตำรับยาสมุนไพรไทยที่จะใช้ดอกกัญชา-กัญชงเป็นส่วนผสม แต่จะมี 1 ตำรับยาที่ใช้ใบเป็นส่วนผสมคือยาที่ใช้กับเด็กๆเท่านั้น

หากกระทรวงสาธารณสุขจะออกประกาศปลดล็อกกัญชา-กัญชง แต่ยังล็อกดอกไว้ จะทำให้ประชาชนสับสนแน่นอน เมื่อปลูกต้นแล้วเก็บใช้แต่ใบ กิ่งก้าน ลำต้น และราก แล้วจะให้เอาดอกไปไว้ที่ไหน ถ้าเก็บเอาไว้จะมีความผิดหรือไม่ หรือ อย.จะเป็นผู้รับซื้อดอกไปใช้แล้วจะรับซื้อจากประชาชนทุกรายอย่างเสมอภาคทั่วถึงหรือไม่

กระทรวงสาธารณสุข ควรดำเนินการเรื่องการปลดล็อกกัญชา-กัญชงทุกส่วนรวมทั้งดอก เพราะการอนุญาตให้ประชาชนปลูกต้นกัญชา-กัญชงแล้วให้ใช้ส่วนอื่นๆยกเว้นดอกก็เหมือนกับให้ประชาชนใช้ส่วนที่เป็นขยะเท่านั้น และหากจะส่งเสริมการแพทย์แผนไทยผสมกัญชา-กัญชงจริง จะต้องไม่มีข้อยกเว้นการใช้ดอกมาผลิตเป็นยา และผลิตภัณท์อื่นๆด้วย นอกจากนี้ สธ.จะมีมาตรการอย่างไรที่จะป้องกันไม่ให้ประชาชนกระทำผิดกฎหมาย และตกเป็นเครื่องมือการทุจริตคอร์รัปชั่นของเจ้าหน้าที่ที่อาจจะอาศัยช่องโหว่กฏหมายแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว และที่สำคัญรัฐบาลต้องส่งสริมสนับสนุนให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จาก กัญชา – กัญชง และสมุนไพรไทยได้อย่างสะดวกเต็มที่ ไม่ใช่เป็นการควบคุมอย่างเข้มงวดจนทำให้ประชาชนชาวไทยและประเทศไทยพลาดโอกาสดีในการสร้างอาชีพสร้างรายได้ไปอย่างน่าเสียดาย


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved