‘รพ.ยันฮี’ เปิดศูนย์รักษาโรคด้วยกัญชา ผ่าน สธ.วินิจฉัยก่อนสั่งจ่ายยา

Share this content.

‘รพ.ยันฮี’ เปิดศูนย์รักษาโรคด้วยกัญชา ผ่าน สธ.วินิจฉัยก่อนสั่งจ่ายยา


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved