รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ร่วมงานบูรพารวมกัญมหัศจรรย์กัญชา

Share this content.

วันที่ 3 พ.ค. 65 เภสัชกร(หญิง)ผกากรองขวัญข้าว ผช.ผอ. รพ. แพทย์แผนไทยอภัยภูเบศเมือง จ. ปราจีนบุรี กล่าวว่า ตามที่เขตสุขภาพที่ 6 กำหนดจัดงานบูรพารวมกัญชามหัศจรรย์กัญชาสร้างสุขภาพสร้างงานสร้างรายได้  มีการประชุมวิชาการ บูธนิทรรศการงดจำหน่ายผลิตภัณฑ์คลินิกกัญชาทางการแพทย์ระหว่างวันที่ 6-8 พ.ค. 65 นี้เวลา 9.00 น. -18.00 น.ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์รำไพพรรณี อ.เมืองจันทบุรี จ. จันทบุรี ในส่วนของทางจังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานสาธารณสุข จ. ปราจีนบุรี(สสจ.)รพ. เจ้าพระยาอภัยภูเบศรและวิสาหกิจชุมชนร่วมกับ จังหวัดใน เขต 6 ทางนิทรรศการของสสจ.ปราจีนบุรีจะนำเสนอกัญชาทางการแพทย์ จังหวัดปราจีนบุรี อาทิ  คลินิกกัญชาทางการแพทย์ จ. ปราจีนบุรี  (7อำเภอ อ.เมืองปราจีนบุรี  อ.ประจันตคามอ. บ้านสร้างอ. อ.ศรีมโหสถ อ. ศรีมหาโพธิ อ. กบินทร์บุรี อ. นาดี ที่มี รวม7 โรงพยาบาล และ 1 รพ.สต.),สถานที่ผลิต สกัด 2 แห่ง(มูลนิธิ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร) และ  สถานีปลูก 3 แห่ง  (มูลนิธิเจ้าพระยาอภัยภูเบศร วิสาหกิจชุมชนต.บ้านพระวิสาหกิจชุมชน ต.เขาไม้แก้ว ) บริการข้อมูล ให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ จ. ปราจีนบุรี  ใน 7ร.พ  1 รพ.สต. ศาลานเรศวร ที่ผลการดำเนินงาน 6 เดือน ต.ค. 64 มี.ค. 65 ผู้ป่วยทั้งหมดที่ได้รับยากัญชาทางการแพทย์ยาแผนปัจจุบัน 67 ราย ประกอบด้วยโรคมะเร็งระยะสุดท้ายบรรเทาปวด เบื้ออาหาร นอนไม่หลับ ภาวะปวดจากระบบประสาท ภาวะคลื่น ไส้อาเจียนจาก เคมีบำบัด พาร์กินสัน,Moltiple selerosis,Trigeminal neuralgia ยาแผนไทยจำนวน 775 รายนอนไม่หลับปวดเรื้อรัง,พื้นผิวหนัง,ไมเกรน

เภสัชกร(หญิง)ขวัญข้าว กล่าวและกล่าวต่อไปว่า”ในส่วนของทางรพ. เจ้าพระยาอภัยภูเบศรได้ร่วมงาน 2 ส่วน   ประกอบด้วย วิทยากรเผยแพร่ประสบการณ์กัญชาในฐานะ เป็นต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ในการนำร่องกัญชาที่ผ่านมา โดยทางแพทย์  จะแชร์สาธิต  ตัวผลิตภัณฑ์นโยบาย การนำสมุนไพรสร้างรายได้ชุมชน  ซึ่งตอนนี้ ก่อน 9 มิถุนายน กัญชา ที่เป็นดอกเมล็ดเป็นยา(ลำต้นกิ่งก้านใบไม่ใช่)   ศึกษาสารสำคัญประโยชน์ต่อสุขภาพชุมชนสามารถนำมาพัฒนาจำหน่ายได้   การให้คำปรึกษาทุกวันศูนย์อบรมกัญชาทางการแพทย์ให้ผู้ลงทุนข้อมูลต่อยอดกฎหมาย การทำผลิตภัณฑ์จริง ทำอย่างไรจำกัดอะไรบ้างเช่นอาหารให้ใส่อาหารเหมือนแต่งกลิ่น เรามีการอบรมยกมา การจัดบูธเรียนรู้เป็นเวทีสาธิตเรียนรู้อาทิ การปลูก การผลิตทำอย่างไร โดยการปลูกกัญชาทางการแพทย์ เราปลูกที่มูลนิธิรพ. เจ้าพระยาอภัยภูเบศร และ ในส่วนรัฐวิสาหกิจชุมชนในช่วงนี้มีการ ตัดดอกแล้วได้มีการ ทำ VDO สื่อการสอน ทั้งนี้ประชาชน สามารถทำการใช้เพื่อรักษาดูแลตัวเอง ซึ่งการ ปลูกเองใช้เองน่าจะได้รู้เรื่องโรคยากัญชาประโยชน์อะไรบ้างการแปรรูปการใช้ตัวยาในการรักษาตัวเองให้ได้ประโยชน์มากที่สุด”    

ด้าน พ.ญ.วลีรัตน์ ไกรโกศล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ร.พ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร และประธานทีมพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) สาขาการให้บริการกัญชาทางการแพทย์เขตสุขภาพที่ 6  กล่าวว่า “ทาง รพ. เจ้าพระยาอภัยภูเบศร   จ.ปราจีนบุรีจะส่งเสริมวิจัย ส่งเสริมให้เกิดการใช้เพื่อการแพทย์การพัฒนายากัญชาเพื่อให้ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้มีการ ดำเนินการมาแล้วกว่า 3 ปี

มีตัวยาที่ใช้กัญชา  ทั้งหมด 11 สูตร  แบ่งเป็นยากัญชา 3 สูตรแผนปัจจุบัน และ ยากัญชาแผนไทย 8 สูตร โรงพยาบาล  ที่สามารถจ่ายยากัญชาได้ในเขตสุขภาพที่ 6 ทั้งหมด จำนวน 69 แห่ง  โดยที่ผ่านมามีการจ่ายยากัญชาผ่านคลินิกกัญชาทางการแพทย์แล้วได้แก่ผู้ป่วยมะเร็งระยะที่นอนไม่หลับผู้ป่วยที่มีอาการปวดเรื้อรัง เขตสุขภาพที่ 6 ในส่วนของการพัฒนางานด้านการวิจัยเรามีการศึกษาวิจัยจำนวน 2 เรื่องด้วยกันก็คือการศึกษายาน้ำมันกัญชาสูตร THC 1.7% ในผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย พบว่า มีผลช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตดีขึ้นและปลอดภัยช่วยลด ปวด เพิ่มความอยากอาหารและช่วยให้หลับได้ดีขึ้น 2 เรื่อง ด้วยกัน ก็คือ 

การศึกษายาน้ำมันกัญชาสูตร THC 1.7% ในผู้ป่วยมะเร็งระยะ สุดท้าย  พบว่า มีผลช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตดีขึ้นและปลอดภัย ช่วยลด อาการปวด และช่วยให้หลับ ได้ดีขึ้น การวิจัยคือการศึกษายาศุขไสยาศน์ในโรคนอนไม่หลับ เรื้อรัง พบว่าช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิต ทำให้ การ นอน หลับ ดีขึ้นทุกราย และ 52 % ลดการใช้ยานอนหลับ 32% สามารถหยุดใช้ยานอนหลับแผนปัจจุบันได้ตั้งแต่เดือนแรกที่ใช้ยา

จากการดำเนินงานปี 2565 ในไตรมาสแรกสามารถให้บริการผู้ป่วยในระยะประคับประคองได้เกินเป้าหมายกำหนดคือให้บริการร้อยละ 5.7 9 และคาดว่าจะมีการให้บริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก ยา กัญชาเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสามารถช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตลดความทุกข์ทรมานให้ผู้ป่วยในระยะนี้ได้

ที่มา:

https://www.banmuang.co.th/mobile/news/region/279029


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved