“รพ.โพนพิสัย” หนุนปลูกกัญชา เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ – สร้างรายได้กลุ่มอาชีพ

อบจ.หนองคาย โรงพยาบาลโพนพิสัย หนุนวิสาหกิจชุมชนปลูกพืชทางการแพทย์ ปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ เดินหน้าสร้างรายได้ให้ชุมชน รองรับความต้องการยาแผนไทยเป็นแพทย์ทางเลือกในการรักษาโรค วางแผนกระจายผลผลิตกัญชาให้โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร ผลิตยา ส่วนรากให้โรงพยาบาลโพนพิสัยผลิตสมุนไพรอัตลักษณ์ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย นายแพทย์ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8 พร้อมคณะได้ประชุมหารือร่วมกับนายยุทธนา ศรีตะบุตร นายก อบจ.หนองคาย, นพ.ชัชวาลย์ ฤทธิ์ฐิติ นายแพทย์สาธารณสุข จ.หนองคาย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการปลูกกัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และส่งเสริมการสร้างอาชีพกลุ่มวิสาหกิจและเศรษฐกิจชุมชน

อบจ.หนองคาย ร่วมกับโรงพยาบาลโพนพิสัย และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกพืชทางการแพทย์โปร่งเย็น อ.โพนพิสัย ได้ยื่นหนังสือขออนุญาตปลูกกัญชาทางการแพทย์จากคณะกรรมการอาหารและยา และจะมีการประสานกับโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร อ.พรรณนานิคม จ.สกลนคร ในการส่งมอบผลผลิตกัญชาจากส่วนที่เป็นยาเสพติด คือ ช่อดอก ให้ไปผลิตยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสม และการประสานรับเมล็ดพันธุ์ ต้นกล้า จากเขตสุขภาพที่ 8 ซึ่งทุกประเด็นได้มีการหารือและจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จเพื่อจะได้ดำเนินการตามแผนงานที่กำหนดไว้

นายยุทธนา ศรีตะบุตร นายก อบจ.หนองคาย กล่าวว่า ตนบริหาร อบจ.หนองคาย มา 18 ปี คิดอยู่เสมอว่าจะต้องสร้างงานสร้างรายได้ให้ชาวหนองคายที่จะหวนกลับถิ่นกำเนิด จึงกำหนดเป็นนโยบายให้แต่ละหมู่บ้านจัดตั้งกลุ่มอาชีพโดย อบจ.หนองคาย สนับสนุนงบประมาณและผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาสินค้า จัดหาตลาดให้ เพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชน จนเมื่อปี 2562 พญ.นรินทิพย์ ฤทธิ์ฐิติ ผอ.รพ.โพนพิสัย บอกว่าอยากสร้างศูนย์รับซื้อพืชที่ใช้ประโยชน์ทางแพทย์แผนไทยเพื่อผลิตเป็นยาสมุนไพรภายในโรงพยาบาลโพนพิสัย โดย อบจ.ให้การสนับสนุน ระหว่างที่ดำเนินการอยู่เกิดกระแสกัญชาทางการแพทย์ขึ้นเพื่อเป็นทางเลือกใหม่ให้ประชาชนคนไทย จึงได้รับเรื่องกัญชาเป็นเรื่องใหญ่ที่จะดำเนินการภายในโรงพยาบาลโพนพิสัย จากนั้น อบจ.หนองคาย ได้เข้าไปต่อยอดเพื่อสร้างอาชีพให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่เกิดขึ้นซึ่งจะมีหลายแห่ง เพราะมองว่าต่อไปคนจะหวนกลับถิ่นฐานมากขึ้นจากปัญหาทางเศรษฐกิจและต้องกลับมาทำงานที่บ้าน นี่จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้เกิดรายได้ในชุมชน

สำหรับวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกพืชสมุนไพรทางการแพทย์โปร่งเย็น อ.โพนพิสัย ได้ร่วมกับโรงพยาบาลโพนพิสัยซึ่งมีโรงงานผลิตยาแผนไทย ที่มีประสบการณ์ในนการผลิตมากกว่า 20 ปี และอยู่ระหว่างขอรับรองมาตรฐานโรงงานยาแผนไทยเพื่อการผลิต มีศักยภาพในการผลิตยาจากกัญชา สามารถรับยอด ดอก เมล็ด ที่ปลูกโดยวิสาหกิจฯ ได้ตามเงื่อนไขของกฎหมาย โดยจะนำเมล็ดพันธุ์ที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สายพันธุ์ไทย 1,200 เมล็ด ปลูกบนพื้นที่ 535 ตารางเมตร ในโรงเรือนกรีนเฮ้าส์ มุ้งตาข่ายละเอียด จำนวน 500 ต้น/รอบ ปลูก 4 รอบ/ปี รวม 2,000 ต้น/ปี ภายใต้คำแนะนำของนักวิชาการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย เมื่อได้ผลผลิตจะส่งมอบผลผลิตกัญชาจากส่วนที่เป็นยาเสพติด คือ ช่อดอก ให้กับโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร และกรมการแพทย์แผนไทย กระทรวงสาธารณสุข เพื่อนำไปใช้ในการผลิตตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมเพื่อกระจายให้แก่สถานบริการที่ให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์, ส่งมอบผลผลิตกัญชาที่ไม่ใช่ยาเสพติด ส่วนของราก ให้แก่โรงพยาบาลโพนพิสัย นำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรอัตลักษณ์ของจังหวัดหนองคาย และยาแผนไทยจากกัญชา, ผลผลิตกัญชาจากส่วนที่ไม่ใช่ยาเสพติดอื่น ๆ ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ อาหาร และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ เพื่อสร้างมูลค่า สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน.

ที่มา:

https://www.onbnews.today/post/56320

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ชุมชนคนใช้กัญชาเพื่อทางการแพทย์ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2019 Cera. All rights reserved