รศ.ดร.สมเดช เตือนอย่าแห่ตามกระแสปลูกกัญชา ต้องรู้จริงในการปลูกและข้อกฎหมาย

Share this content.

รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งมีหลักสูตรกัญชาเวชศาสตร์เปิดสอนในระดับปริญญาตรี เปิดเผยว่า “ปัจจุบันมีวิสาหกิจชุมชนจำนวนมาก และบริษัทเอกชนหลายแห่งติดต่อขอทำ MOU กับมหาวิทยาลัย เพื่อจะปลูกกัญชา โดยเชื่อว่าจะเป็นพืชเศรษฐกิจที่ทำรายได้สูง จึงขอเตือนให้ตระหนักเสียก่อนว่า ต้องมีความรู้ในการปลูกกัญชา ความพร้อมในการลงทุน ความรู้และความเข้าใจในข้อกฎหมายเกี่ยวกับกัญชา ทั้งการยื่นขอใบอนุญาตปลูก การสกัดน้ำมันกัญชา การครอบครองและการจัดจำหน่ายกัญชา หรือการส่งน้ำมันกัญชา ผลิตภัณฑ์จากกัญชาไปขายต่างประเทศ การนำกัญชาไปทำยารักษาโรค ผสมในอาหารเครื่องดื่ม ทำได้หรือไม่อย่างไร และผสมในสัดส่วนเท่าไรจึงจะเหมาะสม มีคุณภาพและความปลอดภัยตามหลักเภสัชศาสตร์และโภชนาการ ประเด็นที่สำคัญที่สุด คือ ปลูกกัญชาแล้วเอาไปขายที่ไหน ขายกับใคร กฎหมายอนุญาตแล้วหรือ”

“คำถามเหล่านี้ เป็นเรื่องที่เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และผู้ที่สนใจจะดำเนินธุรกิจกัญชาต้องหาคำตอบให้ได้ก่อน วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เตรียมเปิดโครงการบริการวิชาการให้คำปรึกษาการปลูกกัญชาและดำเนินธุรกิจกัญชาให้เป็นไปตามกฎหมาย” รศ.ดร.สมเดช กล่าวในที่สุด

ที่มา:

https://siamrath.co.th/n/335378


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved