รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์โรงพยาบาลนครพนม เพิ่มทางเลือกให้ประชาชนเข้าถึงการใช้สารสกัดจากกัญชา เพื่อการรักษาอย่างปลอดภัย

Share this content.

วันที่ 20 พ.ย.2563 เวลา09.00น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สาธารณสุข  พร้อมด้วย นายแพทย์ณรงค์ สายวงค์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ คณะผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 8 เปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์โรงพยาบาลนครพนม เป็นทางเลือกให้ผู้ป่วยที่มีที่มีความจำเป็นต้องใช้สารสกัดจากกัญชา เข้าถึงสารสกัดจากกัญชาเพื่อการรักษาได้อย่างปลอดภัย จากทีมสหสาขาวิชาชีพที่ผ่านการอบรม

โดย นายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นายแพทย์มานพ ฉลาดธัญกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม นายแพทย์สมโภชน์ กังวานธีรวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม นายแพทย์กิตติศักดิ์ ฐานวิเศษ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์โรงพยาบาลนครพนม พร้อมคณะผู้บริหารสาธารณสุขจังหวัดนครพนม คณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนครพนม คณะผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครพนม อาสาสมัครสาธารณสุขเขตเทศบาลเมืองนครพนม ให้การต้อนรับ ที่ แผนกผู้ป่วยนอก ชั้น 1 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลนครพนม

สำหรับคลินิกกัญชาทางการแพทย์นั้นโรงพยาบาลนครพนมจัดตั้งขึ้นตามนโยบาย กระทรวงสาธารณสุขที่ได้ให้โรงพยาบาลที่พร้อมจัดให้มีบริการกัญชาทางการแพทย์เพื่อรักษาบางโรคหรือบางอาการที่ได้รับการพิสูจน์ทางหลักวิชาการแล้วว่าสามารถรักษาด้วยสารสกัดกัญชา โดยแพทย์แผนปัจจุบัน มี 5 กลุ่มโรค ได้แก่ โรคลมชักในเด็ก โรคพาร์กินสัน โรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง อาการคลื่นไส้อาเจียนจากการใช้ยาเคมีในผู้ป่วยมะเร็ง และรักษาด้วยตำรับยาไทยที่มีกัญชาเป็นส่วนผสม โดยแพทย์แผนไทย ได้แก่ อาการ นอนไม่หลับ เบื่ออาหาร ลมจุกเสียด ปวดศีรษะข้างเดียว ไมเกรน อาการแข็งเกร็งของกล้ามเนื้อ อาการปวดตึงเรื้อรัง อาการสั่นจากกลุ่มโรคประสาท อัมพฤกษ์อัมพาต

คลินิกกัญชาทางการแพทย์โรงพยาบาลนครพนม เปิดบริการครั้งแรกเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 มีรูปแบบบริการคู่ขนานทั้งการแพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์แผนไทย ได้รับการสนับสนุนสารสกัดกัญชาจากองค์การเภสัชกรรม ตำรับยาจากโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร จ.สกลนคร ทีมรักษาผ่านการอบรมหลักสูตรของกรมการแพทย์ จำนวน 12 คน ประกอบด้วย แพทย์แผนปัจจุบัน 3 คน เภสัชกร 3 คน และแพทย์แผนไทย 6 คน

สำหรับบริการคลินิกกัญชานั้นแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1.คลินิกกัญชาทางการแพทย์(แผนปัจจุบัน) มีผู้ป่วยผ่านเกณฑ์ 2 ราย รักษาด้วยอาการโรคพาร์กินสัน 2.คลินิกกัญชาทางการแพทย์ (ยาตำรับแพทย์ไทย) มีผู้ลงทะเบียนเข้าคัดกรองแล้ว 56 ราย ผ่านตามเกณฑ์การคัดกรอง32ราย ผู้ป่วยส่วนใหญ่มาด้วยอาการนอนไม่หลับ เบื่ออาหาร ปวดกล้ามเนื้อ ให้การรักษาโดยใช้ตำรับยาศุขไสยาศน์ 92 ครั้ง ยาทำลายพระสุเมรุ 2 ครั้ง และเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2563 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้สนับสนุนตำรับยาไทยเพิ่มอีก 3 ชนิด คือ น้ำมันกัญชาสูตรหมอเดชา ยาแก้ลมแก้เส้น และยาแก้โรคจิต
คลินิกกัญชาทางการแพทย์ เปิดบริการตรวจรักษาทุกวันศุกร์ เวลา 08.00 น.- 16.30 น. (หยุดทำการในวันหยุดนักขัตฤกษ์) ที่แผนกผู้ป่วยนอกชั้น 1 อาคารอำนวยการฯ โรงพยาบาลนครพนม ถนนอภิบาลบัญชา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม โทรศัพท์ 042-199222 ต่อ 1041

คลินิกขอรับคำปรึกษาการใช้สมุนไพรกัญชา เปิดบริการในวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00น. -16.30น. (หยุดทำการในวันหยุดนักขัตฤกษ์) ที่โรงพยาบาลแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ถนนกลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม โทรศัพท์ 042-199222 ต่อ 2095

ที่มา :


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved