รองฯอนุทิน เปิดโครงการปลูกกัญชาทางการแพทย์

Share this content.

องค์การเภสัชกรรม เปิดโครงการปลูกกัญชาทางการแพทย์ในรูปแบบโรงเรือน โดยพัฒนาการเพาะปลูกกัญชาเกรดทางการแพทย์ ในระยะที่ 2 รองรับการปลูกกัญชาได้ประมาณ 1,300 ต้นต่อปี


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved