รับมอบผลผลิตใบกัญชาและเมล็ด ส่งกรมการแพทย์แผนไทยฯ

Share this content.

รับมอบผลผลิตใบกัญชาและเมล็ด ส่งกรมการแพทย์แผนไทยฯ ข่าวเที่ยง วันที่ 31 มกราคม 2564 #NBT2HD


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved