รายงานพิเศษ กัญชงและกัญชา พืชเศรษฐกิจที่จะสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร

Share this content.

รายงานพิเศษ กัญชงและกัญชา พืชเศรษฐกิจที่จะสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร ข่าวค่ำ วันที่ 18 สิงหาคม 2564

กัญชาเสรี เป็นนโยบายที่พรรคภูมิใจไทยใช้หาเสียงเลือกตั้ง เมื่อเข้ามาร่วมรัฐบาลก็ได้ผลักดัน จนมีการปลดล็อคกฎหมายให้ประชาชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ ทำให้กัญชงและกัญชา กลายเป็นพืชเศรษฐกิจที่จะสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำ ติดตามจากรายงานของคุณธนัชชา วระโพธิ์


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved